องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี [28 กันยายน 2566]
วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น.-16:00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี โดย นายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผอ.สปจ.อุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน... [22 กันยายน 2566]
พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรโครงการผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 [16 สิงหาคม 2566]
โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโพธิ์สว่าง บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [6 กรกฎาคม 2566]
โครงการเข้าค่ายเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามต่อต้านยาเสพติด [3 กรกฎาคม 2566]
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และนางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจสอบสร้างบ้านกับผู้ด้อยโอกาศ... [13 มิถุนายน 2566]
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และนางสาวสิรินทร พาดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบหลังคาและประตูให้แก่ นางยงใย แสงใส... [13 มิถุนายน 2566]
“โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน" ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2566 [27 พฤษภาคม 2566]
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม [15 พฤษภาคม 2566]
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราชฎร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวัน อาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 น.-17:00 น. [18 เมษายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 - 10 (ทั้งหมด 476 รายการ)