องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file วิธีการดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลโพนงาม grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แจ้งให้มารับเงินค้ำประกันสัญญา grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพ โรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview38

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 บ้านงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview60

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซืื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file เผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview123
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview118

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
photo บันทึกประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170
insert_drive_file การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม