messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน(เมรุ) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview56
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
แผนการจัดซืื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview77

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
บันทึกประชุมประชาคมระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview213
การประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม