องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกุสุมา ด้วงทา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
โทร : 09-4283-9821