องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 087-8545418
นายทองสุข จันทร์อัมพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 083-3622788
นายนพดล นามไพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
โทร : 061-2736986
นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 087-3734971