messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวสิรินทร พาดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 09-4523-8881
นางสาวสุชีรา ชิยางคบุตร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 09-1005-7250
นางสาวนิตยา สาวิสัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 08-6864-4266
นางสาวรัตน์วรัสยา แก้วไตรรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 09-2651-5140
นายสุรยุทธ์ บุญใบ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 08-1060-4668