messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารฌาปนกิจสถาน(เมรุ) หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 52
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 48
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 บ้านงิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน)หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.143-01 สายบ้านนิคมหนองตาล-บ้านดอนยางเดี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 126
ประกวดราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 152
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 217
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ - บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 210
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙- บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 203
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 201
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 208
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 207
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 219
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหนองดินจี่ หมู่12 – บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 249
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 17 – บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 283
ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 377
1 - 20 (ทั้งหมด 49 รายการ) 1 2 3