องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file วิธีการดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แจ้งให้มารับเงินค้ำประกันสัญญา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 22
photo ประชาสัมพันธ์ ความรู้ด้านสุขภาพ โรคไข้หวัดใหญ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการใช้รถและรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
find_in_page ประชาสัมพันธ์ : ประกาศของกรมการปกครอง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
photo การป้องกันโรคไข้เลือดออก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
photo 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
find_in_page รายงานผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
photo ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ รับสมัครสามเณรบวชเรียน ณ โรงเรียนการกุศลวัดหนองกุง ต.หนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
photo มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สายพันธ์ XBB.1.16 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 76
photo ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 190
photo ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 180
photo ประชาสัมพันธ์ : มาตรการเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 20 (ทั้งหมด 142 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8