messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง โครงการให้บริการประชาชนนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 36
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 34
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 30
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 42
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 39
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือมกราคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 48
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ให้ใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 16
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 14
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 14
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 29
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 40
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 38
แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 179 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9