องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo จำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอเชิญประชาชนตำบลโพนงามทุกครัวเรือน กำจัดขยะเปียกในครัวเรือน เช่น เศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ เป็นต้น โดยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 17
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งเป็นพัสดุที่แทงจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สิน(พด.2) ในปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีขายทอดตลาด(ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo #กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โพนงามคัพ ทั้งหมด3 รุ่น -รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี -รุ่นประชาชนทั่วไป -รุ่นอาวุโส 40 ปีขึ้นไป *รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 15 ก.ค. 65 *รับเฉพาะบุคคลที่มีภูมิลำเนาในเขตพื่นที่ตำบลโพนงาม *แข่งขันในวันที่ 23, 24 ,30 ,31 ก.ค.65 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.093-5021707 ………..... องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความเพิ่งใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงาส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and Transparency Assessment 2022) (IIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 (Integrity and transparency Assessment 2022) (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 132
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
1 - 20 (ทั้งหมด 107 รายการ) 1 2 3 4 5 6