องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.จากบ้านนางลำไย สาธุการ - นางเหรียญทอง วิเศษศรี หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.เส้นสี่แยกศาลาประชาคม - สี่แยกโรงเรียนบ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.เส้นหอปู่หลักบ้าน - บ้านนายบุญธรรม หาญสุโพธิ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.บ้านนายสุกัน รสดี - บ้านนายเพื่อน ศาลาคำ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.หน้าบ้านนายบุญเลื่อน สัตย์ศรี ถึง ข้างบ้านนางสมหมาย จันดา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาขุดลอกหนองทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ้งยั้ง หมู่ที่ ๔ -บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ ๑๐ คุ้มหนองมดง่าม (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.คุ้มพิมพ์สวรรค์ - บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ - เมรุป่าช้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านหนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ( ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๖ - เมรุบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคก หมู่ที่ ๕ - หนองทุ่งยั้ง (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กบ้านดงคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาผิวดินพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและน้ำยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.และก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านศาลา หมู่ที่ ๒๑ (สายหน้าบ้านนายโรม ทัพทะมาตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ สายหน้าบ้านนางจำเนียง แสงใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างฝายน้ำล้นห้วยยาง(ตอนบน) หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๕ -บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๑ (เส้นหลังวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ - เมรุบ้านดอนบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.หน้าบ้านนายอภิวัฒน์ แก้ววิเชียร-บ้านนายจวงจันทร์ เจริญสิงห์ บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย หมู่ที่ ๗ บ้านศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ - ทางเข้าวัดห้วยจาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางจี ชมชัยรัตน์ - วัดบ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ - บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างลงหินลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ - วัดป่าไม้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคก หมู่ที่ ๕ - หนองทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ - หนองทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ ๑๘ - เมรุบ้านโนนศรีพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม หมู่ ๑๕ - คุ้มพิมพ์สวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๖ - เมรุบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองดินจี่ หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒๐ - วัดสว่างอารมย์(หนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๙ - วัดป่าอนัตตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ - บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๑๔ - บ้านสะคาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงคำ หมู่ที่ ๘ - หนองย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองตาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ - วัดป่าไม้น้อย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
1 - 50 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3