องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อนา ป้องโตถึงบ้านนางละมุล สีหาโคตร บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านพ่อประจักษ์ สงวนรักษ์ บ้านดงคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อยด้านทิศตะวันออก บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อยด้านทิศตะวันออก บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มหนองบ่อน้อย - บ้านศาลา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะคาม - บ้านหนองแก เชื่อมวัดป่าบ้านสะคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสะคาม - บ้านหนองแก เชื่อมวัดป่าบ้านสะคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ -บ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มหนองมดง่าม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปกิตา โพธิสาร - นางสุภาพร พลลาภ บ้านโคกหมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้า่งถนน คสล.สายล้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๖ - เมรุบ้านโนนศรีพัฒนา หมูที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนยางเดี่ยว หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มหนองมดง่าม) - บ้านโนนทรายฟอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ - บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑๕ - คุ้มพิมพ์สวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นวัดป่าไม้น้อย - บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณบล็อกคอนเวิร์สลำห้วยเจ้าเอกตอนล่างบ้านศาลา หมู่ที่ ๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกนานางสมคิด นามอาษา ไปนานางจีระพร เกตอุบลบ้านโคก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกพ่อสยาม ณะวงศ์ ไปนา แม่ละออ โพธิ์สุวรรณพร บ้านโคก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกนาพ่อสยาม ณะวงศ์ ไปถึงประปาบ้านหนองกอบง บ้านโคก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นหลังวัดบ้านโนนศรีพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านนิคม หมู่ที่ ๒๐ - บ้านหนองดินจี่ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออุปกรณ์กีฬาและค่าถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกทุ่งยั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกสว่างนาดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดงคำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเสื้อนักกีฬาพร้อมสกรีน ค่าอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันและค่าถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดงคำ หมู่ที่ ๘ - บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนายสวย พิกุลศรี บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าทุ่งนาทิศเหนือเชื่อมถนนสายบ้านดงคำ - บ้านโพนงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนายวัง แสงไว - ห้วยคอกหมา บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายไพฑูรย์ แสงคำ - บ้านนางประนอม มากงูเหลือม บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปนานางทองคำ บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังซอยบ้านนางสุริยันต์ ไชยคำภา บ้านดงคำ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุ้มหนองบ่อน้อย - หนองบ่อน้อย บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคุ้มหนองบ่อน้อย หมู่ที่ ๙ - บ้านกะพี้ ตำบลผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเหมาขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำระหว่างบ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๑๑ - บ้านโคกสว่างนาดี หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาก่อสร้างระบบสูบน้ำโซล่าเซล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อชุดปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๓-๗๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีนอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
1 - 50 (ทั้งหมด 482 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10