องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือสำหรับประชาชน
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบรับคำขอใบอนุญาต-ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file 13.แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ( แบบ ขถด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 531
insert_drive_file แบบฟอร์ม ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน ( แบบ ขถด.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
insert_drive_file แบบฟอร์ม ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ( แบบ ข.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file แบบฟอร์ม การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.5) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file แบบฟอร์ม การขออนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์ม ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 664
insert_drive_file แบบฟอร์ม การขออนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์ม ขอใบอนุญาตอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ( แบบ ข.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
insert_drive_file .แบบฟอร์ม คำขอยกเลิกงทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1734
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file แบบฟอร์ม คำขอจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ ( แบบ ทพ ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
insert_drive_file แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.2) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบแจ้งรายการประเมิน ( ภ.ร.ด.8) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298
insert_drive_file แบบฟอร์ม การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน แบบคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( ภ.ร.ด.9) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file แบบฟอร์ม แบบอุธรณ์ภาษีป้าย (ป.ภ.4) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการภาษีป้าย ( ป.ภ. 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2112
insert_drive_file แบบฟอร์ม แบบรับชำระภาษีป้าย (ภ.ป.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
1 - 20 (ทั้งหมด 41 รายการ) 1 2 3