องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แบบประเมินความพึงพอใจหน่วยรับตรวจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปี 2567-2571 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการการตรวจสอบภายในประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบการใช้รถและรถยนต์ส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ ( FLEET CARD) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1309
insert_drive_file ประกาศทบทวนแผนการการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ 2566-2568 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file รายงานการจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
photo ประกาศการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 627
photo ประกาศทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาว ประจำปี 2565-2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478
photo ประกาศแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo การตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
photo สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1