messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder กฎบัตร จรรยาบรรณ กรอบคุณธรรมการและนโยบายการตรวจสอบภายใน
ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศกฎบัตร กรอบคุณธรรม จริยธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 52
คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 131
กฎบัตร กรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
ประกาศการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
กฎบัตร จรรยาบรรณและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1