องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder กฎบัตร จรรยาบรรณ กรอบคุณธรรมการและนโยบายการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศกฎบัตร กรอบคุณธรรม จริยธรรมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file คำสั่งกำหนดและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file กฎบัตร กรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file กฎบัตร จรรยาบรรณและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1