messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 - 2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
หนังสือขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1