องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรจัดหาพัสดุรายเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการรจัดหาพัสดุรายเดือน ของปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษาภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2