messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder ประกาศ
find_in_page ประกาศผลสอบการแข่งขันเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
ประกาศ ทบทวนกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1