messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ส่วนที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
สรุป แผนการดำเนินงาน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (7) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (6) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (5) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (4) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
แผนดำเนินงาน ปี 2564 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
แผนการดำเนินงาน ปี 2564 (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
แผนการดำเนินงาน อบต โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2