messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 67-69 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
ประกาศ นโยบายมาตรฐาน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
การจัดทำนโยบายดูแลองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1