องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศ นโยบายมาตรฐาน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file การจัดทำนโยบายดูแลองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1