องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
check_circle แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 1-2, 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567...
ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน (Re-X-Ray)
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มทอเสื่อกกบ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 4 เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดประชุมประชาคมตำบล ในการจัดทำร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2567
วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567 นายนพดล นามไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขแก่โรงน้ำแข็งกิมซุนไอซ์...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือมกราคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview16
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview12
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านดงคำ
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview11
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2566 ศพด.วัดสว่างอารมณ์
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยผึ้งน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานงบการเงิน
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านดงคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview104
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกสว่างนาดี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview100
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.วัดสว่างอารมณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview97
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านโคกทุ่งยั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview79
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ศพด.บ้านศาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : pageview118

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook