messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหาประเด็นสังคม[5 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งปัญหา[5 เมษายน 2567]
ดูข้อมูลสุขภาพทางเพศ หรือแจ้งปัญหา[4 เมษายน 2567]
อีกหนึ่งก้าวพัฒนา แจ้งปัญหาผ่าน traffy fondue[4 เมษายน 2567]
 
check_circle แบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม


camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศพด. บ้านโคกทุ่งยั้ง
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2567
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567 ซึ่งจัดโดย ทสจ.อุดรธานี
จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.โพนงาม ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
ร่วมกิจกรรม "เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ปันสุข" และกิจกรรม " Kick Off ต่อยอดและขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริ"
พิธีรับขบวนเชิญขันน้ำสาคร ไปยังวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง ในการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567...
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ สองข้างทาง บริเวณด้านหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่ จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview52
รายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือมกราคม 2567 ศพด.อบต.โพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview62

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder รายงานงบการเงิน

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook