ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงาส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
รายละเอียด : ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนอหาน จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4214-8420 ต่อ 1 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : ahIBcotWed40312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้