ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : 1) คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 3) การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น 4) การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้ตำบลเพิ่มมากขึ้น 5) มลพิษที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย ได้รับการบำบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 6) การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1) คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 3) การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น 4) การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้ตำบลเพิ่มมากขึ้น 5) มลพิษที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย ได้รับการบำบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 6) การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน../add_file/ 1) คนมีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่ดี (GAP) 3) การคมนาคมติดต่อสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทำให้มูลค่าการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้น 4) การท่องเที่ยวสร้างรายได้มวลรวมให้ตำบลเพิ่มมากขึ้น 5) มลพิษที่สำคัญ ๆ ได้แก่ ขยะ น้ำเสีย ได้รับการบำบัดแก้ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู 6) การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส่วนร่วม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : “บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษาและวินัยร่วมใจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษาและวินัยร่วมใจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”../add_file/ “บ้านเมืองน่าอยู่ เคียงคู่การบริหารจัดการที่ดี คนมีการศึกษาและวินัยร่วมใจฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี”
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : gOg8Or6Mon30656.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมาคำว่า โพนงาม เป็นภาษาอีสาน หมายถึง จอมปลวกขนาดใหญ่ หรือเนินดิน กองดินขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และต่อมาได้ทำการขุดปรับแต่งเนินดินให้เป็นพื้นที่ราบ และเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นสภาตำบลโพนงาม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2539 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 (ไฟล์แนบเพื่อโหลด) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมาคำว่า โพนงาม เป็นภาษาอีสาน หมายถึง จอมปลวกขนาดใหญ่ หรือเนินดิน กองดินขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และต่อมาได้ทำการขุดปรับแต่งเนินดินให้เป็นพื้นที่ราบ และเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นสภาตำบลโพนงาม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2539 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 (ไฟล์แนบเพื่อโหลด)../add_file/ ประวัติความเป็นมาคำว่า โพนงาม เป็นภาษาอีสาน หมายถึง จอมปลวกขนาดใหญ่ หรือเนินดิน กองดินขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม และต่อมาได้ทำการขุดปรับแต่งเนินดินให้เป็นพื้นที่ราบ และเป็นที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เป็นสภาตำบลโพนงาม ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2539 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 (ไฟล์แนบเพื่อโหลด)
ชื่อไฟล์ : ykjIcJlMon90730.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนินดิน หรือโพน หมายถึง สภาพพื้นที่ตั้งของตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในที่ราบสูงไม่มากนัก เหมาะแก่การอยู่อาศัยและตั้งบ้านเรือน ดวงอาทิตย์ คือความสว่างไสว พร้อมมุ่งสูงการพัฒนาทุกด้าน รวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ตำบลโพนงาม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรปลูกข้าว มือผสานกัน คือ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือในการพัฒนาของผู้นำทุกภาคส่วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนินดิน หรือโพน หมายถึง สภาพพื้นที่ตั้งของตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในที่ราบสูงไม่มากนัก เหมาะแก่การอยู่อาศัยและตั้งบ้านเรือน ดวงอาทิตย์ คือความสว่างไสว พร้อมมุ่งสูงการพัฒนาทุกด้าน รวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ตำบลโพนงาม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรปลูกข้าว มือผสานกัน คือ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือในการพัฒนาของผู้นำทุกภาคส่วน../add_file/เนินดิน หรือโพน หมายถึง สภาพพื้นที่ตั้งของตำบลโพนงาม ตั้งอยู่ในที่ราบสูงไม่มากนัก เหมาะแก่การอยู่อาศัยและตั้งบ้านเรือน ดวงอาทิตย์ คือความสว่างไสว พร้อมมุ่งสูงการพัฒนาทุกด้าน รวงข้าว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ของพื้นที่ตำบลโพนงาม เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรปลูกข้าว มือผสานกัน คือ ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความร่วมมือในการพัฒนาของผู้นำทุกภาคส่วน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : IP2LXRNMon91000.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lv3GjBqMon91850.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : จัดป้ายวิถีจองการเล่นใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม ที่ได้รับมอบจากกรมอนามัย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดป้ายวิถีจองการเล่นใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม ที่ได้รับมอบจากกรมอนามัย../add_file/จัดป้ายวิถีจองการเล่นใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้การป้องกันโควิดให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อบต.โพนงาม ที่ได้รับมอบจากกรมอนามัย
ชื่อไฟล์ : EnElGOIMon92419.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nXiLlnaMon92614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภทตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายในตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได้ตรวจสอบพัสดุและการรักษาตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภทตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายในตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได้ตรวจสอบพัสดุและการรักษาตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย../add_file/บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชีทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกประเภทตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภทตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายในตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชีการจัดเก็บรายได้ตรวจสอบพัสดุและการรักษาตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : 333TMn9Mon92710.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3WjFrjZMon92915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E2SpQKhMon93016.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 16NBCv8Mon93248.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : #ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม #กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีน สพฐ.เขต3 และเข้าร่วมโครงการเปิดธนาคารขยะบ้านหนองดินจี่ ม.12 #กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564 #ป้องกันฯ ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตำบลโพนงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: #ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม #กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีน สพฐ.เขต3 และเข้าร่วมโครงการเปิดธนาคารขยะบ้านหนองดินจี่ ม.12 #กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564 #ป้องกันฯ ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตำบลโพนงาม../add_file/ #ภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม #กู้ชีพ #ป้องกันฯ ผลัดเปลี่ยนเวรยามเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเจ้าหน้าที่ประจำการจุดฉีดวัคชีน สพฐ.เขต3 และเข้าร่วมโครงการเปิดธนาคารขยะบ้านหนองดินจี่ ม.12 #กองสวัสดิการสังคม จ่ายเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 2564 #ป้องกันฯ ให้บริการส่งน้ำเพื่ออุปโภคแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนตำบลโพนงาม
ชื่อไฟล์ : ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้ ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ • การสาธารณูปการ • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน • การส่งเสริมการท่องเที่ยว • การจัดการศึกษา • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ • การส่งเสริมกีฬา • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน • การควบคุมการลี้ยงสัตว์ • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • การผังเมือง • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร • การดูแลรักษาที่สาธารณะ • การควบคุมอาคาร • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด • ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้ ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ • การสาธารณูปการ • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน • การส่งเสริมการท่องเที่ยว • การจัดการศึกษา • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ • การส่งเสริมกีฬา • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน • การควบคุมการลี้ยงสัตว์ • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • การผังเมือง • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร • การดูแลรักษาที่สาธารณะ • การควบคุมอาคาร • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด • ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง ../add_file/ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๒ การ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มีหน้าที่ดังนี้ ตามมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ • การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง • การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ • การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ • การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ • การสาธารณูปการ • การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ • การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน • การส่งเสริมการท่องเที่ยว • การจัดการศึกษา • การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส • การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น • การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย • การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ • การส่งเสริมกีฬา • การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น • การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง • การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย • การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล • การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน • การควบคุมการลี้ยงสัตว์ • การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ • การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ สาธารณสถานอื่น ๆ • การจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • การผังเมือง • การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร • การดูแลรักษาที่สาธารณะ • การควบคุมอาคาร • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน • กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด • ตามมาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตามมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร ตามมาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ • ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง
ชื่อไฟล์ : 77yJdKcMon94439.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jT0D5MOMon100419.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ???????????????????????? องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ????86.74 คะแนน ????ระดับผลการประเมิน : A???? file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ???????????????????????? องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ????86.74 คะแนน ????ระดับผลการประเมิน : A????../add_file/ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ???????????????????????? องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ได้รับผลกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2564 (integrity and Transparency Assessment :ITA) ????86.74 คะแนน ????ระดับผลการประเมิน : A????
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหาน ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 66.77 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 41,732 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านโพนงาม 2.บ้านนิคมหนองตาล 3.บ้านสะคาม 4.บ้านทุ่งยั้ง 5.บ้านโคก 6.บ้านหนองสองห้อง 7.บ้านศาลา 8.บ้านดงคำ 9.บ้านดอนบาก 10.บ้านดอนยางเดี่ยว 11.บ้านนางิ้ว 12.บ้านหนองดินจี่ 13.บ้านโคกสว่างนาดี 14.บ้านนิคมหนองตาล 15.บ้านโพนงาม 16.บ้านดงคำ 17.บ้านโคกพัฒนา 18.บ้านโนนศรีพัฒนา 19.บ้านโพนงาม 20.บ้านนิคมหนองตาล 21.บ้านศาลา 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินลูกรัง และป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ห้วยเจ้าเอก ไหลผ่าน หมู่ 4,15,19 ห้วยหินกอง ห้วยดาน ไหลผ่าน หมู่ 10,6,5 พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตร 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 18 แห่ง สระน้ำ 5 แห่ง หนองน้ำ 9 แห่ง บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง ลำคลอง – แห่ง บ่อบาดาล – แห่ง บึง – แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง แม่น้ำ – แห่ง ฝาย 10 แห่ง อื่นๆ (ระบุ) – แห่ง เหมือง – แห่ง 1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหาน ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 66.77 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 41,732 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านโพนงาม 2.บ้านนิคมหนองตาล 3.บ้านสะคาม 4.บ้านทุ่งยั้ง 5.บ้านโคก 6.บ้านหนองสองห้อง 7.บ้านศาลา 8.บ้านดงคำ 9.บ้านดอนบาก 10.บ้านดอนยางเดี่ยว 11.บ้านนางิ้ว 12.บ้านหนองดินจี่ 13.บ้านโคกสว่างนาดี 14.บ้านนิคมหนองตาล 15.บ้านโพนงาม 16.บ้านดงคำ 17.บ้านโคกพัฒนา 18.บ้านโนนศรีพัฒนา 19.บ้านโพนงาม 20.บ้านนิคมหนองตาล 21.บ้านศาลา 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินลูกรัง และป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ห้วยเจ้าเอก ไหลผ่าน หมู่ 4,15,19 ห้วยหินกอง ห้วยดาน ไหลผ่าน หมู่ 10,6,5 พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตร 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 18 แห่ง สระน้ำ 5 แห่ง หนองน้ำ 9 แห่ง บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง ลำคลอง – แห่ง บ่อบาดาล – แห่ง บึง – แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง แม่น้ำ – แห่ง ฝาย 10 แห่ง อื่นๆ (ระบุ) – แห่ง เหมือง – แห่ง 1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ../add_file/ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหาน ประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งสิ้น 66.77 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 41,732 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง กิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน ดังนี้ 1.บ้านโพนงาม 2.บ้านนิคมหนองตาล 3.บ้านสะคาม 4.บ้านทุ่งยั้ง 5.บ้านโคก 6.บ้านหนองสองห้อง 7.บ้านศาลา 8.บ้านดงคำ 9.บ้านดอนบาก 10.บ้านดอนยางเดี่ยว 11.บ้านนางิ้ว 12.บ้านหนองดินจี่ 13.บ้านโคกสว่างนาดี 14.บ้านนิคมหนองตาล 15.บ้านโพนงาม 16.บ้านดงคำ 17.บ้านโคกพัฒนา 18.บ้านโนนศรีพัฒนา 19.บ้านโพนงาม 20.บ้านนิคมหนองตาล 21.บ้านศาลา 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสลับเนินลูกรัง และป่าธรรมชาติมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ห้วยเจ้าเอก ไหลผ่าน หมู่ 4,15,19 ห้วยหินกอง ห้วยดาน ไหลผ่าน หมู่ 10,6,5 พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับทำการเกษตร 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 5 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ ลำห้วย 18 แห่ง สระน้ำ 5 แห่ง หนองน้ำ 9 แห่ง บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง ลำคลอง – แห่ง บ่อบาดาล – แห่ง บึง – แห่ง อ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง แม่น้ำ – แห่ง ฝาย 10 แห่ง อื่นๆ (ระบุ) – แห่ง เหมือง – แห่ง 1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ
ชื่อไฟล์ : ด้านการเมือง/การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ ปัจจุบัน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น โดยให้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้านการเมือง/การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ ปัจจุบัน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น โดยให้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง../add_file/ด้านการเมือง/การปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีทั้งหมด 21 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดขึ้นมีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ให้เจริญเท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ ปัจจุบัน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 14 ตุลาคม 2555 และครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น โดยให้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อไฟล์ : ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 1 บ้านโพนงาม 305 358 663 197 2 บ้านนิคมหนองตาล 477 507 984 302 3 บ้านสะคาม 298 322 620 182 4 บ้านทุ่งยั้ง 228 213 441 127 5 บ้านโคก 360 354 714 200 6 บ้านหนองสองห้อง 233 231 464 151 7 บ้านศาลา 374 333 707 181 8 บ้านดงคำ 491 571 1,062 271 9 บ้านดอนบาก 241 248 489 120 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 350 344 694 196 11 บ้านนางิ้ว 361 317 678 175 12 บ้านหนองดินจี่ 181 176 357 102 13 บ้านโคกสว่างนาดี 665 611 1,276 313 14 บ้านนิคมหนองตาล 258 270 528 160 15 บ้านโพนงาม 454 449 903 248 16 บ้านดงคำ 493 437 930 267 17 บ้านโคกพัฒนา 457 446 903 235 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 145 150 295 79 19 บ้านโพนงาม 139 147 286 80 20 บ้านนิคมหนองตาล 200 209 409 113 21 บ้านศาลา 311 292 603 153 รวม 7,021 6,985 14,006 3,852 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 1 บ้านโพนงาม 305 358 663 197 2 บ้านนิคมหนองตาล 477 507 984 302 3 บ้านสะคาม 298 322 620 182 4 บ้านทุ่งยั้ง 228 213 441 127 5 บ้านโคก 360 354 714 200 6 บ้านหนองสองห้อง 233 231 464 151 7 บ้านศาลา 374 333 707 181 8 บ้านดงคำ 491 571 1,062 271 9 บ้านดอนบาก 241 248 489 120 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 350 344 694 196 11 บ้านนางิ้ว 361 317 678 175 12 บ้านหนองดินจี่ 181 176 357 102 13 บ้านโคกสว่างนาดี 665 611 1,276 313 14 บ้านนิคมหนองตาล 258 270 528 160 15 บ้านโพนงาม 454 449 903 248 16 บ้านดงคำ 493 437 930 267 17 บ้านโคกพัฒนา 457 446 903 235 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 145 150 295 79 19 บ้านโพนงาม 139 147 286 80 20 บ้านนิคมหนองตาล 200 209 409 113 21 บ้านศาลา 311 292 603 153 รวม 7,021 6,985 14,006 3,852../add_file/ประชากร 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ที่ หมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 1 บ้านโพนงาม 305 358 663 197 2 บ้านนิคมหนองตาล 477 507 984 302 3 บ้านสะคาม 298 322 620 182 4 บ้านทุ่งยั้ง 228 213 441 127 5 บ้านโคก 360 354 714 200 6 บ้านหนองสองห้อง 233 231 464 151 7 บ้านศาลา 374 333 707 181 8 บ้านดงคำ 491 571 1,062 271 9 บ้านดอนบาก 241 248 489 120 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 350 344 694 196 11 บ้านนางิ้ว 361 317 678 175 12 บ้านหนองดินจี่ 181 176 357 102 13 บ้านโคกสว่างนาดี 665 611 1,276 313 14 บ้านนิคมหนองตาล 258 270 528 160 15 บ้านโพนงาม 454 449 903 248 16 บ้านดงคำ 493 437 930 267 17 บ้านโคกพัฒนา 457 446 903 235 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 145 150 295 79 19 บ้านโพนงาม 139 147 286 80 20 บ้านนิคมหนองตาล 200 209 409 113 21 บ้านศาลา 311 292 603 153 รวม 7,021 6,985 14,006 3,852
ชื่อไฟล์ : สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน ชาย หญิง รวม 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม (จัดตั้งเอง) 30 30 60 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี 11 21 32 (ถ่ายโอน สปช.) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 24 26 50 (ถ่ายโอนกรมศาสนา) 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง 26 23 49 (ถ่ายโอน พช.) 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ 19 12 31 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา 25 12 37 – โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง – โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 5 9 14 อนุบาล อ.2 4 2 6 อ.3 0 0 0 รวม 9 11 20 ป.1 4 2 6 ป.2 3 2 5 ประถมศึกษา ป.3 7 0 7 ป.4 4 5 9 ป.5 2 4 6 ป.6 3 3 6 รวม 23 16 39 รวมทั้งสิ้น 32 27 59 โรงเรียนบ้านศาลา ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 13 12 25 อนุบาล อ.2 11 5 16 อ.3 0 0 0 รวม 24 17 41 ป.1 7 9 16 ป.2 13 8 21 ประถมศึกษา ป.3 5 2 7 ป.4 11 9 20 ป.5 10 7 17 ป.6 8 7 15 รวม 54 42 96 รวมทั้งสิ้น 78 59 137 โรงเรียนบ้านสะคาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 3 3 6 อนุบาล อ.2 5 3 8 อ.3 0 0 0 รวม 8 6 14 ป.1 2 0 2 ป.2 2 1 3 ประถมศึกษา ป.3 4 2 6 ป.4 3 3 6 ป.5 5 0 5 ป.6 3 1 4 รวม 19 7 26 รวมทั้งสิ้น 27 13 40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 4 2 6 อนุบาล อ.2 1 4 5 อ.3 0 0 0 รวม 5 6 11 ป.1 3 4 7 ป.2 5 2 7 ประถมศึกษา ป.3 5 7 12 ป.4 8 5 13 ป.5 4 4 8 ป.6 10 3 13 รวม 35 25 60 รวมทั้งสิ้น 40 31 71 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 7 21 อนุบาล อ.2 12 9 21 อ.3 0 0 0 รวม 26 16 42 ป.1 10 8 18 ป.2 11 10 21 ประถมศึกษา ป.3 5 8 13 ป.4 13 9 22 ป.5 12 9 21 ป.6 11 13 24 รวม 62 57 119 รวมทั้งสิ้น 88 73 161 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 19 33 อนุบาล อ.2 15 12 27 อ.3 0 0 0 รวม 29 31 60 ป.1 10 8 18 ป.2 12 9 21 ประถมศึกษา ป.3 17 13 30 ป.4 14 14 28 ป.5 19 19 38 ป.6 18 19 37 รวม 90 82 172 รวมทั้งสิ้น 119 113 232 โรงเรียนบ้านโพนงาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 10 12 22 อนุบาล อ.2 13 15 28 อ.3 0 0 0 รวม 23 27 50 ป.1 5 14 19 ป.2 11 9 20 ประถมศึกษา ป.3 14 8 22 ป.4 11 10 21 ป.5 16 17 33 ป.6 12 11 23 รวม 69 69 138 รวมทั้งสิ้น 92 96 188 โรงเรียนบ้านดงคำ ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 16 15 31 อนุบาล อ.2 10 9 19 อ.3 0 0 0 รวม 26 24 50 ป.1 8 13 21 ป.2 10 7 17 ประถมศึกษา ป.3 12 7 19 ป.4 8 12 20 ป.5 10 8 18 ป.6 11 11 22 รวม 59 58 117 รวมทั้งสิ้น 85 82 167 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 5 19 อนุบาล อ.2 1 9 10 อ.3 0 0 0 รวม 15 14 29 ป.1 9 6 15 ป.2 13 7 20 ประถมศึกษา ป.3 6 7 13 ป.4 8 4 12 ป.5 7 8 15 ป.6 18 6 24 รวม 61 38 99 รวมทั้งสิ้น 76 52 128 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 2 6 8 อนุบาล อ.2 7 3 10 อ.3 0 0 0 รวม 9 9 18 ป.1 9 2 11 ป.2 3 5 8 ประถมศึกษา ป.3 7 7 14 ป.4 7 5 12 ป.5 4 3 7 ป.6 5 5 10 รวม 35 27 62 รวมทั้งสิ้น 44 36 80 4.2 สาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ ในตำบลโพนงาม ลำดับที่ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ๑ โรคอุจจาระร่วง ๒ โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ๓ โรคไข้เลือดออก ๔ โรคอีสุกอีใส ๕ โรคตาแดง ๖ โรคมือเท้าปาก ๗ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการทำบัตรผู้พิการ ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ประสานโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในสภาลำบาก ประสานโครงการปรับที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ระบบบริการพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 5.1 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 5.2 เส้นทางคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน ชาย หญิง รวม 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม (จัดตั้งเอง) 30 30 60 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี 11 21 32 (ถ่ายโอน สปช.) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 24 26 50 (ถ่ายโอนกรมศาสนา) 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง 26 23 49 (ถ่ายโอน พช.) 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ 19 12 31 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา 25 12 37 – โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง – โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 5 9 14 อนุบาล อ.2 4 2 6 อ.3 0 0 0 รวม 9 11 20 ป.1 4 2 6 ป.2 3 2 5 ประถมศึกษา ป.3 7 0 7 ป.4 4 5 9 ป.5 2 4 6 ป.6 3 3 6 รวม 23 16 39 รวมทั้งสิ้น 32 27 59 โรงเรียนบ้านศาลา ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 13 12 25 อนุบาล อ.2 11 5 16 อ.3 0 0 0 รวม 24 17 41 ป.1 7 9 16 ป.2 13 8 21 ประถมศึกษา ป.3 5 2 7 ป.4 11 9 20 ป.5 10 7 17 ป.6 8 7 15 รวม 54 42 96 รวมทั้งสิ้น 78 59 137 โรงเรียนบ้านสะคาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 3 3 6 อนุบาล อ.2 5 3 8 อ.3 0 0 0 รวม 8 6 14 ป.1 2 0 2 ป.2 2 1 3 ประถมศึกษา ป.3 4 2 6 ป.4 3 3 6 ป.5 5 0 5 ป.6 3 1 4 รวม 19 7 26 รวมทั้งสิ้น 27 13 40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 4 2 6 อนุบาล อ.2 1 4 5 อ.3 0 0 0 รวม 5 6 11 ป.1 3 4 7 ป.2 5 2 7 ประถมศึกษา ป.3 5 7 12 ป.4 8 5 13 ป.5 4 4 8 ป.6 10 3 13 รวม 35 25 60 รวมทั้งสิ้น 40 31 71 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 7 21 อนุบาล อ.2 12 9 21 อ.3 0 0 0 รวม 26 16 42 ป.1 10 8 18 ป.2 11 10 21 ประถมศึกษา ป.3 5 8 13 ป.4 13 9 22 ป.5 12 9 21 ป.6 11 13 24 รวม 62 57 119 รวมทั้งสิ้น 88 73 161 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 19 33 อนุบาล อ.2 15 12 27 อ.3 0 0 0 รวม 29 31 60 ป.1 10 8 18 ป.2 12 9 21 ประถมศึกษา ป.3 17 13 30 ป.4 14 14 28 ป.5 19 19 38 ป.6 18 19 37 รวม 90 82 172 รวมทั้งสิ้น 119 113 232 โรงเรียนบ้านโพนงาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 10 12 22 อนุบาล อ.2 13 15 28 อ.3 0 0 0 รวม 23 27 50 ป.1 5 14 19 ป.2 11 9 20 ประถมศึกษา ป.3 14 8 22 ป.4 11 10 21 ป.5 16 17 33 ป.6 12 11 23 รวม 69 69 138 รวมทั้งสิ้น 92 96 188 โรงเรียนบ้านดงคำ ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 16 15 31 อนุบาล อ.2 10 9 19 อ.3 0 0 0 รวม 26 24 50 ป.1 8 13 21 ป.2 10 7 17 ประถมศึกษา ป.3 12 7 19 ป.4 8 12 20 ป.5 10 8 18 ป.6 11 11 22 รวม 59 58 117 รวมทั้งสิ้น 85 82 167 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 5 19 อนุบาล อ.2 1 9 10 อ.3 0 0 0 รวม 15 14 29 ป.1 9 6 15 ป.2 13 7 20 ประถมศึกษา ป.3 6 7 13 ป.4 8 4 12 ป.5 7 8 15 ป.6 18 6 24 รวม 61 38 99 รวมทั้งสิ้น 76 52 128 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 2 6 8 อนุบาล อ.2 7 3 10 อ.3 0 0 0 รวม 9 9 18 ป.1 9 2 11 ป.2 3 5 8 ประถมศึกษา ป.3 7 7 14 ป.4 7 5 12 ป.5 4 3 7 ป.6 5 5 10 รวม 35 27 62 รวมทั้งสิ้น 44 36 80 4.2 สาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ ในตำบลโพนงาม ลำดับที่ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ๑ โรคอุจจาระร่วง ๒ โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ๓ โรคไข้เลือดออก ๔ โรคอีสุกอีใส ๕ โรคตาแดง ๖ โรคมือเท้าปาก ๗ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการทำบัตรผู้พิการ ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ประสานโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในสภาลำบาก ประสานโครงการปรับที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ระบบบริการพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 5.1 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 5.2 เส้นทางคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย../add_file/สภาพทางสังคม 4.1 การศึกษา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนเด็กนักเรียน ชาย หญิง รวม 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพนงาม (จัดตั้งเอง) 30 30 60 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสว่างนาดี 11 21 32 (ถ่ายโอน สปช.) 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 24 26 50 (ถ่ายโอนกรมศาสนา) 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทุ่งยั้ง 26 23 49 (ถ่ายโอน พช.) 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงคำ 19 12 31 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา 25 12 37 – โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 8 แห่ง – โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง – ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 21 แห่ง จำนวนนักเรียน / นักศึกษา ในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับชั้น ชั้นปี และเพศ โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 5 9 14 อนุบาล อ.2 4 2 6 อ.3 0 0 0 รวม 9 11 20 ป.1 4 2 6 ป.2 3 2 5 ประถมศึกษา ป.3 7 0 7 ป.4 4 5 9 ป.5 2 4 6 ป.6 3 3 6 รวม 23 16 39 รวมทั้งสิ้น 32 27 59 โรงเรียนบ้านศาลา ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 13 12 25 อนุบาล อ.2 11 5 16 อ.3 0 0 0 รวม 24 17 41 ป.1 7 9 16 ป.2 13 8 21 ประถมศึกษา ป.3 5 2 7 ป.4 11 9 20 ป.5 10 7 17 ป.6 8 7 15 รวม 54 42 96 รวมทั้งสิ้น 78 59 137 โรงเรียนบ้านสะคาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 3 3 6 อนุบาล อ.2 5 3 8 อ.3 0 0 0 รวม 8 6 14 ป.1 2 0 2 ป.2 2 1 3 ประถมศึกษา ป.3 4 2 6 ป.4 3 3 6 ป.5 5 0 5 ป.6 3 1 4 รวม 19 7 26 รวมทั้งสิ้น 27 13 40 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 4 2 6 อนุบาล อ.2 1 4 5 อ.3 0 0 0 รวม 5 6 11 ป.1 3 4 7 ป.2 5 2 7 ประถมศึกษา ป.3 5 7 12 ป.4 8 5 13 ป.5 4 4 8 ป.6 10 3 13 รวม 35 25 60 รวมทั้งสิ้น 40 31 71 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 7 21 อนุบาล อ.2 12 9 21 อ.3 0 0 0 รวม 26 16 42 ป.1 10 8 18 ป.2 11 10 21 ประถมศึกษา ป.3 5 8 13 ป.4 13 9 22 ป.5 12 9 21 ป.6 11 13 24 รวม 62 57 119 รวมทั้งสิ้น 88 73 161 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 19 33 อนุบาล อ.2 15 12 27 อ.3 0 0 0 รวม 29 31 60 ป.1 10 8 18 ป.2 12 9 21 ประถมศึกษา ป.3 17 13 30 ป.4 14 14 28 ป.5 19 19 38 ป.6 18 19 37 รวม 90 82 172 รวมทั้งสิ้น 119 113 232 โรงเรียนบ้านโพนงาม ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 10 12 22 อนุบาล อ.2 13 15 28 อ.3 0 0 0 รวม 23 27 50 ป.1 5 14 19 ป.2 11 9 20 ประถมศึกษา ป.3 14 8 22 ป.4 11 10 21 ป.5 16 17 33 ป.6 12 11 23 รวม 69 69 138 รวมทั้งสิ้น 92 96 188 โรงเรียนบ้านดงคำ ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 16 15 31 อนุบาล อ.2 10 9 19 อ.3 0 0 0 รวม 26 24 50 ป.1 8 13 21 ป.2 10 7 17 ประถมศึกษา ป.3 12 7 19 ป.4 8 12 20 ป.5 10 8 18 ป.6 11 11 22 รวม 59 58 117 รวมทั้งสิ้น 85 82 167 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 14 5 19 อนุบาล อ.2 1 9 10 อ.3 0 0 0 รวม 15 14 29 ป.1 9 6 15 ป.2 13 7 20 ประถมศึกษา ป.3 6 7 13 ป.4 8 4 12 ป.5 7 8 15 ป.6 18 6 24 รวม 61 38 99 รวมทั้งสิ้น 76 52 128 โรงเรียนบ้านนางิ้ว ระดับชั้น ชั้นปี ชาย หญิง รวม อ.1 2 6 8 อนุบาล อ.2 7 3 10 อ.3 0 0 0 รวม 9 9 18 ป.1 9 2 11 ป.2 3 5 8 ประถมศึกษา ป.3 7 7 14 ป.4 7 5 12 ป.5 4 3 7 ป.6 5 5 10 รวม 35 27 62 รวมทั้งสิ้น 44 36 80 4.2 สาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและหน่วยงานสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด – 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ ในตำบลโพนงาม ลำดับที่ โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา ๑ โรคอุจจาระร่วง ๒ โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ ๓ โรคไข้เลือดออก ๔ โรคอีสุกอีใส ๕ โรคตาแดง ๖ โรคมือเท้าปาก ๗ โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้ 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 4.5 การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการทำบัตรผู้พิการ ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ประสานโครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในสภาลำบาก ประสานโครงการปรับที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ระบบบริการพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 5.1 การไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด 5.2 เส้นทางคมนาคม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย
ชื่อไฟล์ : ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้ – อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 6.2 การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ – เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ ส่วนมากจะมีผู้ขึ้นทะเบียนไก่พื้นเมือง จำนวน 367 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 12,047 ตัว 6.4 การบริการ – 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 การพาณิชย์ ลำดับ ประเภท จำนวน(แห่ง) 1 ปั๊มน้ำมัน ขนาดใหญ่ 2 2 ปั๊มน้ำมันหลอด/หยอดเหรียญ 5 3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 125 4 ร้านรับซ่อมยานยนต์ 9 5 ร้านเสริมสวย 9 6 โรงสีข้าว 15 7 ร้านเกมส์ 15 8 โรงงาน 7 9 รีสอร์ท 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้ – อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 6.2 การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ – เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ ส่วนมากจะมีผู้ขึ้นทะเบียนไก่พื้นเมือง จำนวน 367 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 12,047 ตัว 6.4 การบริการ – 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 การพาณิชย์ ลำดับ ประเภท จำนวน(แห่ง) 1 ปั๊มน้ำมัน ขนาดใหญ่ 2 2 ปั๊มน้ำมันหลอด/หยอดเหรียญ 5 3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 125 4 ร้านรับซ่อมยานยนต์ 9 5 ร้านเสริมสวย 9 6 โรงสีข้าว 15 7 ร้านเกมส์ 15 8 โรงงาน 7 9 รีสอร์ท 2../add_file/ระบบเศรษฐกิจ 6.1 การเกษตร ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้ – อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 15 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด – อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12 ของจำนวนประชากรทั้งหมด 6.2 การประมง (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีการประมง) 6.3 การปศุสัตว์ – เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ ส่วนมากจะมีผู้ขึ้นทะเบียนไก่พื้นเมือง จำนวน 367 ราย จำนวนไก่พื้นเมือง 12,047 ตัว 6.4 การบริการ – 6.5 การท่องเที่ยว ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 6.6 การพาณิชย์ ลำดับ ประเภท จำนวน(แห่ง) 1 ปั๊มน้ำมัน ขนาดใหญ่ 2 2 ปั๊มน้ำมันหลอด/หยอดเหรียญ 5 3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 125 4 ร้านรับซ่อมยานยนต์ 9 5 ร้านเสริมสวย 9 6 โรงสีข้าว 15 7 ร้านเกมส์ 15 8 โรงงาน 7 9 รีสอร์ท 2
ชื่อไฟล์ : เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตรผลผลิตการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ที่สำคัญ ที่ หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) การปลูกพืชไร่อื่น (ไร่) ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอก/ ยางพารา พื้นที่เกษตรอื่นๆ ไม้ประดับ 1 บ้านโพนงาม 800 – 4 10 4 – 27 22 2 บ้านนิคมหนองตาล 1,555 125 6 20 4 – 9 256 3 บ้านสะคาม 628 – 5 10 5 – – 320 4 บ้านทุ่งยั้ง 923 – 10 10 – – – 439 5 บ้านโคก 771 – 20 10 4 – 9 141 6 บ้านหนองสองห้อง 937 – 4 10 5 – 14 253 7 บ้านศาลา 2,220 100 20 20 – – 24 36 8 บ้านดงคำ 2,385 30 45 30 5 – 17 348 9 บ้านดอนบาก 680 – 5 30 – – – 240 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 1,077 10 10 15 20 – – 170 11 บ้านนางิ้ว 783 20 5 – – – – 280 12 บ้านหนองดินจี่ 846 – 10 10 5 6 – 257 13 บ้านโคกสว่างนาดี 1,723 130 10 30 4 – – 270 14 บ้านนิคมหนองตาล 728 – 8 15 – – 9 219 15 บ้านโพนงาม 784 230 10 25 5 – 16 280 16 บ้านดงคำ 780 123 13 30 5 – 13 221 17 บ้านโคกพัฒนา 1,124 – 5 18 5 – 30 255 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 509 – 2 5 5 – – 270 19 บ้านโพนงาม 746 – 3 15 4 – – 198 20 บ้านนิคมหนองตาล 376 – – 15 2 – – 160 21 บ้านศาลา 1,731 30 10 20 5 – – 196 รวม 22,106 798 205 348 87 6 168 4,831 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตรผลผลิตการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ที่สำคัญ ที่ หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) การปลูกพืชไร่อื่น (ไร่) ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอก/ ยางพารา พื้นที่เกษตรอื่นๆ ไม้ประดับ 1 บ้านโพนงาม 800 – 4 10 4 – 27 22 2 บ้านนิคมหนองตาล 1,555 125 6 20 4 – 9 256 3 บ้านสะคาม 628 – 5 10 5 – – 320 4 บ้านทุ่งยั้ง 923 – 10 10 – – – 439 5 บ้านโคก 771 – 20 10 4 – 9 141 6 บ้านหนองสองห้อง 937 – 4 10 5 – 14 253 7 บ้านศาลา 2,220 100 20 20 – – 24 36 8 บ้านดงคำ 2,385 30 45 30 5 – 17 348 9 บ้านดอนบาก 680 – 5 30 – – – 240 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 1,077 10 10 15 20 – – 170 11 บ้านนางิ้ว 783 20 5 – – – – 280 12 บ้านหนองดินจี่ 846 – 10 10 5 6 – 257 13 บ้านโคกสว่างนาดี 1,723 130 10 30 4 – – 270 14 บ้านนิคมหนองตาล 728 – 8 15 – – 9 219 15 บ้านโพนงาม 784 230 10 25 5 – 16 280 16 บ้านดงคำ 780 123 13 30 5 – 13 221 17 บ้านโคกพัฒนา 1,124 – 5 18 5 – 30 255 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 509 – 2 5 5 – – 270 19 บ้านโพนงาม 746 – 3 15 4 – – 198 20 บ้านนิคมหนองตาล 376 – – 15 2 – – 160 21 บ้านศาลา 1,731 30 10 20 5 – – 196 รวม 22,106 798 205 348 87 6 168 4,831../add_file/เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตรผลผลิตการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ที่สำคัญ ที่ หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร (ไร่) การปลูกพืชไร่อื่น (ไร่) ที่นา ที่ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก ไม้ดอก/ ยางพารา พื้นที่เกษตรอื่นๆ ไม้ประดับ 1 บ้านโพนงาม 800 – 4 10 4 – 27 22 2 บ้านนิคมหนองตาล 1,555 125 6 20 4 – 9 256 3 บ้านสะคาม 628 – 5 10 5 – – 320 4 บ้านทุ่งยั้ง 923 – 10 10 – – – 439 5 บ้านโคก 771 – 20 10 4 – 9 141 6 บ้านหนองสองห้อง 937 – 4 10 5 – 14 253 7 บ้านศาลา 2,220 100 20 20 – – 24 36 8 บ้านดงคำ 2,385 30 45 30 5 – 17 348 9 บ้านดอนบาก 680 – 5 30 – – – 240 10 บ้านดอนยางเดี่ยว 1,077 10 10 15 20 – – 170 11 บ้านนางิ้ว 783 20 5 – – – – 280 12 บ้านหนองดินจี่ 846 – 10 10 5 6 – 257 13 บ้านโคกสว่างนาดี 1,723 130 10 30 4 – – 270 14 บ้านนิคมหนองตาล 728 – 8 15 – – 9 219 15 บ้านโพนงาม 784 230 10 25 5 – 16 280 16 บ้านดงคำ 780 123 13 30 5 – 13 221 17 บ้านโคกพัฒนา 1,124 – 5 18 5 – 30 255 18 บ้านโนนศรีพัฒนา 509 – 2 5 5 – – 270 19 บ้านโพนงาม 746 – 3 15 4 – – 198 20 บ้านนิคมหนองตาล 376 – – 15 2 – – 160 21 บ้านศาลา 1,731 30 10 20 5 – – 196 รวม 22,106 798 205 348 87 6 168 4,831
ชื่อไฟล์ : ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 8.1 การนับถือศาสนาพุทธสถาบันทางศาสนา ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 1.วัด 16 แห่ง 1.วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 2.วัดสว่างศิริชัย หมูที่ 3 3.วัดโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 4 4.วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 6 5.วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 6.วัดมงคลชัยราม หมู่ที่ 8 7.วัดรัตนจันทราราม หมู่ที่ 9 8.วัดโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 9.วัดประยูรบรรลือวราราม หมู่ที่ 10 10.วัดฉิมพลีวัน หมู่ที่ 11 11.วัดศรีทรงธรรม หมู่ที่ 12 12.วัดสระนันทะวัน หมู่ที่ 13 13.วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 15 14.วัดดงคำวราราม หมู่ที่ 16 15.วัดโนนสำราญ หมู่ที่ 17 16.วัดโนนศรีวราราม หมู่ที่ 18 17.วัดอรุณพัฒนาราม หมู่ที่ 19 2. สำนักสงฆ์ 4 แห่ง 1.วัดป่าอนัตตา หมู่ที่ 1 (ยังไม่ได้รับประกาศ 2.วัดป่าไม้น้อย หมู่ที่ 2 จัดตั้งเป็นวัด) 3.วัดป่าโนนขมิ้น หมู่ที่ 5 4.วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 7 8.2 ประเพณีและงานประจำปี – ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม – ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน – ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน – ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เสื่อที่ทอจากต้นกก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 8.1 การนับถือศาสนาพุทธสถาบันทางศาสนา ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 1.วัด 16 แห่ง 1.วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 2.วัดสว่างศิริชัย หมูที่ 3 3.วัดโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 4 4.วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 6 5.วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 6.วัดมงคลชัยราม หมู่ที่ 8 7.วัดรัตนจันทราราม หมู่ที่ 9 8.วัดโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 9.วัดประยูรบรรลือวราราม หมู่ที่ 10 10.วัดฉิมพลีวัน หมู่ที่ 11 11.วัดศรีทรงธรรม หมู่ที่ 12 12.วัดสระนันทะวัน หมู่ที่ 13 13.วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 15 14.วัดดงคำวราราม หมู่ที่ 16 15.วัดโนนสำราญ หมู่ที่ 17 16.วัดโนนศรีวราราม หมู่ที่ 18 17.วัดอรุณพัฒนาราม หมู่ที่ 19 2. สำนักสงฆ์ 4 แห่ง 1.วัดป่าอนัตตา หมู่ที่ 1 (ยังไม่ได้รับประกาศ 2.วัดป่าไม้น้อย หมู่ที่ 2 จัดตั้งเป็นวัด) 3.วัดป่าโนนขมิ้น หมู่ที่ 5 4.วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 7 8.2 ประเพณีและงานประจำปี – ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม – ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน – ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน – ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เสื่อที่ทอจากต้นกก../add_file/ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 8.1 การนับถือศาสนาพุทธสถาบันทางศาสนา ประเภท จำนวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 1.วัด 16 แห่ง 1.วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 2 2.วัดสว่างศิริชัย หมูที่ 3 3.วัดโพธิ์สว่าง หมู่ที่ 4 4.วัดอรัญญิกาวาส หมู่ที่ 6 5.วัดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 6.วัดมงคลชัยราม หมู่ที่ 8 7.วัดรัตนจันทราราม หมู่ที่ 9 8.วัดโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 10 9.วัดประยูรบรรลือวราราม หมู่ที่ 10 10.วัดฉิมพลีวัน หมู่ที่ 11 11.วัดศรีทรงธรรม หมู่ที่ 12 12.วัดสระนันทะวัน หมู่ที่ 13 13.วัดโพธิ์ศรีสว่าง หมู่ที่ 15 14.วัดดงคำวราราม หมู่ที่ 16 15.วัดโนนสำราญ หมู่ที่ 17 16.วัดโนนศรีวราราม หมู่ที่ 18 17.วัดอรุณพัฒนาราม หมู่ที่ 19 2. สำนักสงฆ์ 4 แห่ง 1.วัดป่าอนัตตา หมู่ที่ 1 (ยังไม่ได้รับประกาศ 2.วัดป่าไม้น้อย หมู่ที่ 2 จัดตั้งเป็นวัด) 3.วัดป่าโนนขมิ้น หมู่ที่ 5 4.วัดป่าบ้านศาลา หมู่ที่ 7 8.2 ประเพณีและงานประจำปี – ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม – ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน – ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน – ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอีสาน 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เสื่อที่ทอจากต้นกก
ชื่อไฟล์ : ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำประปาผิวดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ำใต้ดินสามารถนำขึ้นมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ 9.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีป่าไม้ 9.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีภูเขา 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ รณรงค์โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำประปาผิวดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ำใต้ดินสามารถนำขึ้นมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ 9.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีป่าไม้ 9.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีภูเขา 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ รณรงค์โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ../add_file/ทรัพยากรธรรมชาติ 9.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำประปาผิวดิน ซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา และน้ำใต้ดินสามารถนำขึ้นมาใช้เพื่ออุปโภคบริโภคได้ 9.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีป่าไม้ 9.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามไม่มีภูเขา 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่บางส่วนที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ รณรงค์โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ
ชื่อไฟล์ : VjoQRrtMon102045.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5E8VAV8Mon103708.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-9สิงหาคม 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-9สิงหาคม 2564../add_file/ตารางการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 5-9สิงหาคม 2564
ชื่อไฟล์ : IRHtXY0Mon104829.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ตารางการมอบ ยาฆ่าแมลง + แร่ธาตุผงสำหรับสัตว์ เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกินตามโครงการจัดหาวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ตารางการมอบ ยาฆ่าแมลง + แร่ธาตุผงสำหรับสัตว์ เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกินตามโครงการจัดหาวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564../add_file/ประชาสัมพันธ์ตารางการมอบ ยาฆ่าแมลง + แร่ธาตุผงสำหรับสัตว์ เพื่อป้องกันโรคลัมปี สกินตามโครงการจัดหาวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรคระบาด โรคลัมปี สกิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ชื่อไฟล์ : GNbYuX3Mon105115.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xg2NaUqMon105641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ../add_file/มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาตรการฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ มาตรการ / สรุปสาระสำคัญ 1) มาตรการระยะเร่งด่วน 1.1) มาตรการทางการบริหาร ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 6 เดือน เช่น (1) ป้ายโฆษณาทุกประเภทต้องมีเลขทะเบียนควบคุมเป็นระบบเดียว ซึ่งบ่งบอกหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตหรือกำกับดูแล เพื่อให้เกิดความเข้มงวดในการกำกับดูแล และจัดระเบียบ (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีช่องทางที่เหมาะสมสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมีแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและรายงานผลการดำเนินการภายหลัง 1.2) มาตรการทางกฎหมาย ที่ควรดำเนินการเสร็จภายใน 1 ปี เช่น (1) กำหนดนิยามของคำว่าป้ายโฆษณาให้ชัดเจน รวมถึงกำหนดลักษณะ รูปแบบ และขนาด ของป้ายโฆษณาให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการควบคุมดูแล (2) กำหนดค่ามาตรฐานความเข้มของแสงบนป้ายโฆษณาที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และ (3) ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตติดตั้งให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 2) มาตรการระยะยาว ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรจัดให้ความรู้ทางกฎหมายแก่สมาคมโฆษณา สมาคมคอนโดมิเนียม หรือสมาคมภาคธุรกิจเอกชนอื่น ๆ ที่มีความประสงค์จะติดตั้งป้ายโฆษณาในพื้นที่ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และควรรณรงค์ให้เครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เบอร์โทรศัพท์ : 042-148420 โทรสาร : 042-217440 อีเมล์ : saraban_06410608@dla.go.th : Phonngam61@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.phonngam.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เบอร์โทรศัพท์ : 042-148420 โทรสาร : 042-217440 อีเมล์ : saraban_06410608@dla.go.th : Phonngam61@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.phonngam.go.th/../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ที่อยู่ 159 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130 เบอร์โทรศัพท์ : 042-148420 โทรสาร : 042-217440 อีเมล์ : saraban_06410608@dla.go.th : Phonngam61@gmail.com เว็บไซต์ : https://www.phonngam.go.th/
ชื่อไฟล์ : I0kIlvpMon112039.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1 วัน จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รอง นายก อบต.โพนงาม และท่านเลขาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1 วัน จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รอง นายก อบต.โพนงาม และท่านเลขาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1../add_file/ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1 วัน จันทร์ ที่ 28 มิถุนายน2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รอง นายก อบต.โพนงาม และท่านเลขาฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ บ้านโพนงาม ม.1
ชื่อไฟล์ : GKGdPzOMon112323.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย.2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รองนายกอบต.โพนงามและเลขาฯนายก ,ทีมสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ,ปลัดอำเภอหนองหาน, ผู้นำชุมชน,อสม. หมู่ 2 ร่วมออกตรวจเก็บตัวอย่างผู้เสี่ยงสูงโรคโควิด 19 หมู่ 2 บ้านนิคมหนองตาล / จากนั้น นำทีมโดยปลัดอำเภอ ปลัดอภิชาติ ชาวสวน เข้าสอบถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 เนื่องจากวัดป่าไม้น้อย จะจัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย.2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รองนายกอบต.โพนงามและเลขาฯนายก ,ทีมสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ,ปลัดอำเภอหนองหาน, ผู้นำชุมชน,อสม. หมู่ 2 ร่วมออกตรวจเก็บตัวอย่างผู้เสี่ยงสูงโรคโควิด 19 หมู่ 2 บ้านนิคมหนองตาล / จากนั้น นำทีมโดยปลัดอำเภอ ปลัดอภิชาติ ชาวสวน เข้าสอบถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 เนื่องจากวัดป่าไม้น้อย จะจัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564../add_file/วันจันทร์ ที่ 28 มิ.ย.2564 นางสุภาวดี ศรีบ้านดู่ รองนายกอบต.โพนงามและเลขาฯนายก ,ทีมสาธารณสุขอำเภอหนองหาน ,ปลัดอำเภอหนองหาน, ผู้นำชุมชน,อสม. หมู่ 2 ร่วมออกตรวจเก็บตัวอย่างผู้เสี่ยงสูงโรคโควิด 19 หมู่ 2 บ้านนิคมหนองตาล / จากนั้น นำทีมโดยปลัดอำเภอ ปลัดอภิชาติ ชาวสวน เข้าสอบถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโควิด 19 เนื่องจากวัดป่าไม้น้อย จะจัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2564
ชื่อไฟล์ : 6P9gKhDMon114809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WVjO3RKMon115726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 32fhR6fWed101601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : USFGVA2Mon115916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Av8kWZuMon120131.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง Posted by: admin ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง เพียงกดเพิ่มเพื่อน????แจ้งปัญหา????ถ่ายรูป????แชร์ตำแหน่ง เท่านี้ก็รอการแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายดาย???? #TrafficFondue #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว Scan Me???????????????????????? https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=traffyfondue&openerPlatform=native&openerKey=talkroom%3Aheader#mst_challenge=6KH25Y7z2z-ZrE-HOSUQAy2o8LrTylcZ8vjNgS1aeXI file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง Posted by: admin ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง เพียงกดเพิ่มเพื่อน????แจ้งปัญหา????ถ่ายรูป????แชร์ตำแหน่ง เท่านี้ก็รอการแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายดาย???? #TrafficFondue #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว Scan Me???????????????????????? https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=traffyfondue&openerPlatform=native&openerKey=talkroom%3Aheader#mst_challenge=6KH25Y7z2z-ZrE-HOSUQAy2o8LrTylcZ8vjNgS1aeXI../add_file/ ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง Posted by: admin ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ Traffic Fondue เพื่อแจ้งและบริหารจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง เพียงกดเพิ่มเพื่อน????แจ้งปัญหา????ถ่ายรูป????แชร์ตำแหน่ง เท่านี้ก็รอการแก้ไขปัญหาได้โดยง่ายดาย???? #TrafficFondue #พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว Scan Me???????????????????????? https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q?accountId=traffyfondue&openerPlatform=native&openerKey=talkroom%3Aheader#mst_challenge=6KH25Y7z2z-ZrE-HOSUQAy2o8LrTylcZ8vjNgS1aeXI
ชื่อไฟล์ : Xrkm5kYMon11948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gwNfZSLMon12521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t5iUhWOMon12825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TstW9ZMMon14039.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R99Kl3tMon15137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kV8dyraMon42905.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e8u6WAjMon15655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 53lOUCTMon20037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uzdbQS7Mon22833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5yk0TYtMon21801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : hudR2nlMon21246.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8bbyv0SMon20309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9c0DeXhMon20512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AjTrvezWed101747.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9WeQUeHMon20637.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFx0HV5Mon20945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4aR8HlsMon21607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TuuznL7Mon21701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lyoC3kqMon21900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gOAIUoeMon22441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OChweKwTue42151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XIIuIKZMon22816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : qKBrPT2Mon23325.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vU7lNzkWed102827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uhp37H8Mon23505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ydr6wJzWed102426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qnhEGmuMon23757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jEC1c4tMon23947.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AR8yLKIMon24449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fL0wrewMon25006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LywB2YNMon25218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GeFYZFrMon25444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : btd25tdWed101531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VMSk5h1Mon25913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qkKRgekMon30000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา .. เราๆ ท่านๆ คงเคยได้ยินชื่อของ “หนองหาน” กันมานานนม แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สับสนหรือยังไม่รู้ว่าในภาคอีสานของเรานี้ ก็มีทั้ง “หนองหาน” สถานที่สำคัญประจำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และ “หนองหาร” หนองน้ำใหญ่ที่มีตำนานผาแดงนางไอ่ และความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร ที่ยังคงเล่าขานต่อเนื่องกันมา จนถึงทุกวันนี้ หนองหาน ที่เราจะพาไปเที่ยวคราวนี้ คือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคมของ จ.อุดรธานี ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานถือเป็นต้นแบบที่น่าสนใจต่อการศึกษาระบบ นิเวศน์วิทยา เพราะที่นี่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณและสัตว์ กลับคืนมาเป็นผลิตผลให้ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวเลี้ยงชีพและหล่อเลี้ยงชุมชนจน เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวหนองหานมานานปี กาลเวลาผ่านไปวิถีชาวบ้านกลายเป็นความงดงามตามธรรมชาติในยุคที่ผู้คนโหยหา สิ่งที่เลือนหาย ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานยังคงอยู่ วงจรชีวิตของ บัวแดง หรือ “บัวสาย” ที่บึงหนองหานจึงเป็นประจักษ์พยานถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบัวแดงที่บึงหนองหานจึงงอกงามทั่วท้องน้ำไปไกล สุดลูกหูลูกตานับเป็นหมื่นๆ ไร่ (นี่ยังไม่ถึงครึ่งของบึงเลยด้วยซ้ำ) เพื่อที่การชม ทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้เต็มอิ่มและเพลิดเพลินกว่าการนั่งเรือชมความงามอย่างเดียว เรามาสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานภุมภวาปี ตามคำบอกเล่าของคนที่มาก่อนเรา และหอบความประทับใจกลับไปบอกต่อ และด้วยความที่ได้รับการโปรโมทจากททท.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแหล่ง ใหม่เริ่มจะคุ้นเคยในหมู่นักท่องเที่ยว ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ หากเราเป็นคนต่างถิ่นที่หลงเข้าไปใน อำเภอกุมภวาปี ช่วงราวๆ กลางเดือน – ปลายเดือนธันวาคม ของทุกปี เราอาจพบเห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ของ ต.บ้านเดียม มาออกันอยู่เนืองแน่นบึงหนองหาน ก็เพราะในช่วงนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงใกล้เวลาที่บึงหนองหานจะเปิดบ้านต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่หลั่งใหลกันมาล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ชาวบ้านเขาจึงเตรียมความพร้อมบึงหนองหานด้วยการร่วมแรงร่วมใจระดมเก็บ สาหร่ายกลางพื้นที่นับหมื่นไร่ เพื่อให้ดอกบัวแดงโผล่พ้นน้ำเบ่งบานงดงามอวดนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ใน ช่วงปีใหม่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหาน ซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบัวจะเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม และเข้าสู่ช่วง “บัวเน่า” หรือช่วงที่บัวเก่าล้มตายกลายเป็นอาหารของบัวชุดใหม่ ช่วงนี้เองจะมี “บัวหลวง” เข้ามาผลัดเปลี่ยนให้ความงามที่ต่างออกไป แต่ชาวบ้านจะชอบใจเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลลิตจากบัวไปขายสร้างรายได้กลับ สู่ครอบครัว ก่อนที่บัวแดงชุดใหม่จะรอวันเติบโตแผ่ใบโผล่พ้นน้ำพร้อมกับดอกตูมให้เราตั้ง ตารอตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลานั้นเองที่ถือว่าสัญญาณแห่งทะเลบัวแดงฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางไปชม ทะเลบัวแดง เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างคุ้มค่าควรมีการวางแผนตั้งแต่การเดินทางและเวลาที่เหมาะสมในการชม ด้วยธรรมชาติของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นั้นจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวบานสวยที่สุด หากเป็นคนท้องถิ่นอุดรนั้นจะรู้ดีว่าถ้าใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 45 นาทีก็จะถึงบ้านเดียม แต่คนต่างถิ่นที่กลัวว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรค ที่ต.บ้านเดียมเขาก็เตรียมโฮมสเตย์ไว้รอต้อนรับด้วยบรรยากาศและการดูแลแบบ การนั่งเรือชม ทะเลบัวแดง ที่นี่ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แม้จะมีเวลาให้ชมอย่างจำกัด (ราวๆ 45 นาที- 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามแต่ประเภทของเรือที่เราเลือก) และหากดูเผินๆ เหมือนวิวรอบๆ ตัวจะมีแต่ดอกบัวสีแดงๆ แต่หากใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจากสองตา จะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบัวที่เติบโต เห็นนกกระสา นกกระยาง อ้อยอิ่งดิ่งขาละเลียดปลาในบึงอย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเดียมที่ยังคงลอยเรือออกไปทำนา หาปลา ตัดอ้อย และหากเช่าเรือพิเศษที่มีบริการอาหารให้ทานบนเรือด้วยแล้วล่ะก็จะวิเศษสุดๆ เพราะเมนูรสแซ่บแบบอุดรทั้งส้มตำ ต้มยำปลาช่อน ตำไหลบัว จะยิ่งอร่อยขึ้นด้วยบรรยากาศที่หาจากบึงอื่นๆ อีกไม่ได้แล้วในตอนนี้ และเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ที่ดอกบัวบานชูช่อแตกกอเต็มบึง ทางจังหวัดอุดรธานี เขาจะจัดเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปีขึ้นเป็นประจำ และในปีนี้ก็เช่นกัน โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม ด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง, การประกวดวงดนตรีโปงลาง พร้อมร่วมกันสักการะพระมหาธาตุเทพจินดาหรือพระธาตุบ้านเดียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวบ้านเดียมเพื่อความเป็นสิริมงคล และแถมท้ายให้เป็นพิเศษสำหรับคู่รักที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์ ที่ทะเลบัวแดงเขาเตรียมจะเนรมิตบึงตระการตาให้กลายเป็นสถานที่จัดงานสมรส หมู่ที่โรมแนติกไปด้วยสีแดงอมชมพูของดอกบัวที่รับรองความหวานไม่แพ้ที่ไหนๆ ในช่วงวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 ก.ม. การเดินทางสามารถเดินทางจาก อ.เมืองอุดรธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ 18 กิโลเมตร นอกจากทะเลบัวแดงแล้วที่ อำเภอกุมภวาปี และสำหรับรถประจำทาง ก็สามารถนั่งรถทัวร์กรุงเทพ-อุดรธานี แล้วไปลงที่อำเภอกุมภวาปี หลังจากนั้นก็เหมารถสองแถวในอำเภอมาเที่ยวเทศกาลดอกบัวแดง ใครที่ต้องการค้างคืนก็สามารถติดต่อบ้านพักโฮมสเตย์จากชาวบ้านได้ตลอดเวลา เช่นกัน ลองได้ไปสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี กันดูสักครั้งแล้วจะเข้าใจว่า ทำไมตากล้องมือโปรทั้งหลายจึงรักที่จะมาถ่ายรูปกันนักหนา และทำไมใครที่เคยมาแล้วถึงอยากกลับมาใหม่ ถ้าไม่ใช่เพราะเสน่ห์อันเรียบง่ายของวิถีชาวบ้านเดียม ที่ซ่อนไว้ภายใต้กอบัว กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้… file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา .. เราๆ ท่านๆ คงเคยได้ยินชื่อของ “หนองหาน” กันมานานนม แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สับสนหรือยังไม่รู้ว่าในภาคอีสานของเรานี้ ก็มีทั้ง “หนองหาน” สถานที่สำคัญประจำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และ “หนองหาร” หนองน้ำใหญ่ที่มีตำนานผาแดงนางไอ่ และความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร ที่ยังคงเล่าขานต่อเนื่องกันมา จนถึงทุกวันนี้ หนองหาน ที่เราจะพาไปเที่ยวคราวนี้ คือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคมของ จ.อุดรธานี ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานถือเป็นต้นแบบที่น่าสนใจต่อการศึกษาระบบ นิเวศน์วิทยา เพราะที่นี่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณและสัตว์ กลับคืนมาเป็นผลิตผลให้ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวเลี้ยงชีพและหล่อเลี้ยงชุมชนจน เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวหนองหานมานานปี กาลเวลาผ่านไปวิถีชาวบ้านกลายเป็นความงดงามตามธรรมชาติในยุคที่ผู้คนโหยหา สิ่งที่เลือนหาย ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานยังคงอยู่ วงจรชีวิตของ บัวแดง หรือ “บัวสาย” ที่บึงหนองหานจึงเป็นประจักษ์พยานถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบัวแดงที่บึงหนองหานจึงงอกงามทั่วท้องน้ำไปไกล สุดลูกหูลูกตานับเป็นหมื่นๆ ไร่ (นี่ยังไม่ถึงครึ่งของบึงเลยด้วยซ้ำ) เพื่อที่การชม ทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้เต็มอิ่มและเพลิดเพลินกว่าการนั่งเรือชมความงามอย่างเดียว เรามาสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานภุมภวาปี ตามคำบอกเล่าของคนที่มาก่อนเรา และหอบความประทับใจกลับไปบอกต่อ และด้วยความที่ได้รับการโปรโมทจากททท.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแหล่ง ใหม่เริ่มจะคุ้นเคยในหมู่นักท่องเที่ยว ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ หากเราเป็นคนต่างถิ่นที่หลงเข้าไปใน อำเภอกุมภวาปี ช่วงราวๆ กลางเดือน – ปลายเดือนธันวาคม ของทุกปี เราอาจพบเห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ของ ต.บ้านเดียม มาออกันอยู่เนืองแน่นบึงหนองหาน ก็เพราะในช่วงนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงใกล้เวลาที่บึงหนองหานจะเปิดบ้านต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่หลั่งใหลกันมาล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ชาวบ้านเขาจึงเตรียมความพร้อมบึงหนองหานด้วยการร่วมแรงร่วมใจระดมเก็บ สาหร่ายกลางพื้นที่นับหมื่นไร่ เพื่อให้ดอกบัวแดงโผล่พ้นน้ำเบ่งบานงดงามอวดนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ใน ช่วงปีใหม่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหาน ซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบัวจะเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม และเข้าสู่ช่วง “บัวเน่า” หรือช่วงที่บัวเก่าล้มตายกลายเป็นอาหารของบัวชุดใหม่ ช่วงนี้เองจะมี “บัวหลวง” เข้ามาผลัดเปลี่ยนให้ความงามที่ต่างออกไป แต่ชาวบ้านจะชอบใจเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลลิตจากบัวไปขายสร้างรายได้กลับ สู่ครอบครัว ก่อนที่บัวแดงชุดใหม่จะรอวันเติบโตแผ่ใบโผล่พ้นน้ำพร้อมกับดอกตูมให้เราตั้ง ตารอตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลานั้นเองที่ถือว่าสัญญาณแห่งทะเลบัวแดงฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางไปชม ทะเลบัวแดง เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างคุ้มค่าควรมีการวางแผนตั้งแต่การเดินทางและเวลาที่เหมาะสมในการชม ด้วยธรรมชาติของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นั้นจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวบานสวยที่สุด หากเป็นคนท้องถิ่นอุดรนั้นจะรู้ดีว่าถ้าใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 45 นาทีก็จะถึงบ้านเดียม แต่คนต่างถิ่นที่กลัวว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรค ที่ต.บ้านเดียมเขาก็เตรียมโฮมสเตย์ไว้รอต้อนรับด้วยบรรยากาศและการดูแลแบบ การนั่งเรือชม ทะเลบัวแดง ที่นี่ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แม้จะมีเวลาให้ชมอย่างจำกัด (ราวๆ 45 นาที- 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามแต่ประเภทของเรือที่เราเลือก) และหากดูเผินๆ เหมือนวิวรอบๆ ตัวจะมีแต่ดอกบัวสีแดงๆ แต่หากใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจากสองตา จะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบัวที่เติบโต เห็นนกกระสา นกกระยาง อ้อยอิ่งดิ่งขาละเลียดปลาในบึงอย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเดียมที่ยังคงลอยเรือออกไปทำนา หาปลา ตัดอ้อย และหากเช่าเรือพิเศษที่มีบริการอาหารให้ทานบนเรือด้วยแล้วล่ะก็จะวิเศษสุดๆ เพราะเมนูรสแซ่บแบบอุดรทั้งส้มตำ ต้มยำปลาช่อน ตำไหลบัว จะยิ่งอร่อยขึ้นด้วยบรรยากาศที่หาจากบึงอื่นๆ อีกไม่ได้แล้วในตอนนี้ และเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ที่ดอกบัวบานชูช่อแตกกอเต็มบึง ทางจังหวัดอุดรธานี เขาจะจัดเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปีขึ้นเป็นประจำ และในปีนี้ก็เช่นกัน โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม ด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง, การประกวดวงดนตรีโปงลาง พร้อมร่วมกันสักการะพระมหาธาตุเทพจินดาหรือพระธาตุบ้านเดียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวบ้านเดียมเพื่อความเป็นสิริมงคล และแถมท้ายให้เป็นพิเศษสำหรับคู่รักที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์ ที่ทะเลบัวแดงเขาเตรียมจะเนรมิตบึงตระการตาให้กลายเป็นสถานที่จัดงานสมรส หมู่ที่โรมแนติกไปด้วยสีแดงอมชมพูของดอกบัวที่รับรองความหวานไม่แพ้ที่ไหนๆ ในช่วงวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 ก.ม. การเดินทางสามารถเดินทางจาก อ.เมืองอุดรธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ 18 กิโลเมตร นอกจากทะเลบัวแดงแล้วที่ อำเภอกุมภวาปี และสำหรับรถประจำทาง ก็สามารถนั่งรถทัวร์กรุงเทพ-อุดรธานี แล้วไปลงที่อำเภอกุมภวาปี หลังจากนั้นก็เหมารถสองแถวในอำเภอมาเที่ยวเทศกาลดอกบัวแดง ใครที่ต้องการค้างคืนก็สามารถติดต่อบ้านพักโฮมสเตย์จากชาวบ้านได้ตลอดเวลา เช่นกัน ลองได้ไปสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี กันดูสักครั้งแล้วจะเข้าใจว่า ทำไมตากล้องมือโปรทั้งหลายจึงรักที่จะมาถ่ายรูปกันนักหนา และทำไมใครที่เคยมาแล้วถึงอยากกลับมาใหม่ ถ้าไม่ใช่เพราะเสน่ห์อันเรียบง่ายของวิถีชาวบ้านเดียม ที่ซ่อนไว้ภายใต้กอบัว กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้…../add_file/ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ทะเลบัวแดง บึงหนองหานกุมภวาปี ชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา .. เราๆ ท่านๆ คงเคยได้ยินชื่อของ “หนองหาน” กันมานานนม แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่สับสนหรือยังไม่รู้ว่าในภาคอีสานของเรานี้ ก็มีทั้ง “หนองหาน” สถานที่สำคัญประจำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี และ “หนองหาร” หนองน้ำใหญ่ที่มีตำนานผาแดงนางไอ่ และความเชื่อเรื่องพญานาค ใน จ.สกลนคร ที่ยังคงเล่าขานต่อเนื่องกันมา จนถึงทุกวันนี้ หนองหาน ที่เราจะพาไปเที่ยวคราวนี้ คือ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคมของ จ.อุดรธานี ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานถือเป็นต้นแบบที่น่าสนใจต่อการศึกษาระบบ นิเวศน์วิทยา เพราะที่นี่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างพืชพรรณและสัตว์ กลับคืนมาเป็นผลิตผลให้ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวเลี้ยงชีพและหล่อเลี้ยงชุมชนจน เป็นภาพวิถีชีวิตของชาวหนองหานมานานปี กาลเวลาผ่านไปวิถีชาวบ้านกลายเป็นความงดงามตามธรรมชาติในยุคที่ผู้คนโหยหา สิ่งที่เลือนหาย ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของบึงหนองหานยังคงอยู่ วงจรชีวิตของ บัวแดง หรือ “บัวสาย” ที่บึงหนองหานจึงเป็นประจักษ์พยานถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ควรค่าแก่การศึกษา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบัวแดงที่บึงหนองหานจึงงอกงามทั่วท้องน้ำไปไกล สุดลูกหูลูกตานับเป็นหมื่นๆ ไร่ (นี่ยังไม่ถึงครึ่งของบึงเลยด้วยซ้ำ) เพื่อที่การชม ทุ่งทะเลบัวแดง แหล่งชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะได้เต็มอิ่มและเพลิดเพลินกว่าการนั่งเรือชมความงามอย่างเดียว เรามาสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานภุมภวาปี ตามคำบอกเล่าของคนที่มาก่อนเรา และหอบความประทับใจกลับไปบอกต่อ และด้วยความที่ได้รับการโปรโมทจากททท.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแหล่ง ใหม่เริ่มจะคุ้นเคยในหมู่นักท่องเที่ยว ด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวที่ธรรมชาติรังสรรค์ เมื่อสีแดงอมชมพูของดอกบัวเบ่งบานขึ้นพร้อมๆ กัน ก็จะกลายเป็นภาพความงามอันวิจิตรสุดลูกลูกตาราวกับเนรมิตบนผืนผ้าใบ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบบึงหนองหาน ก็สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำตาม ธรรมชาติด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด สายพันธุ์นกท้องถิ่น และพืชน้ำอีกจำนวนมากอันเป็นหัวใจของระบบนิเวศน์ที่หล่อเลี้ยง ทะเลบัวแดง และวิถีชุมชนให้ยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ หากเราเป็นคนต่างถิ่นที่หลงเข้าไปใน อำเภอกุมภวาปี ช่วงราวๆ กลางเดือน – ปลายเดือนธันวาคม ของทุกปี เราอาจพบเห็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่ของ ต.บ้านเดียม มาออกันอยู่เนืองแน่นบึงหนองหาน ก็เพราะในช่วงนี้ของทุกปีจะเป็นช่วงใกล้เวลาที่บึงหนองหานจะเปิดบ้านต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่หลั่งใหลกันมาล่องเรือชม “ทะเลบัวแดง” ชาวบ้านเขาจึงเตรียมความพร้อมบึงหนองหานด้วยการร่วมแรงร่วมใจระดมเก็บ สาหร่ายกลางพื้นที่นับหมื่นไร่ เพื่อให้ดอกบัวแดงโผล่พ้นน้ำเบ่งบานงดงามอวดนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ใน ช่วงปีใหม่ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเอง ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี ดอกบัวแดงในหนองหาน ซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำขึ้นมา โดยในเดือนตุลาคมบัวจะเริ่มแตกใบและเริ่มออกดอกตูมและบานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อยๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม และเข้าสู่ช่วง “บัวเน่า” หรือช่วงที่บัวเก่าล้มตายกลายเป็นอาหารของบัวชุดใหม่ ช่วงนี้เองจะมี “บัวหลวง” เข้ามาผลัดเปลี่ยนให้ความงามที่ต่างออกไป แต่ชาวบ้านจะชอบใจเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวผลลิตจากบัวไปขายสร้างรายได้กลับ สู่ครอบครัว ก่อนที่บัวแดงชุดใหม่จะรอวันเติบโตแผ่ใบโผล่พ้นน้ำพร้อมกับดอกตูมให้เราตั้ง ตารอตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม ช่วงเวลานั้นเองที่ถือว่าสัญญาณแห่งทะเลบัวแดงฤดูกาลใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว การเดินทางไปชม ทะเลบัวแดง เพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจอย่างคุ้มค่าควรมีการวางแผนตั้งแต่การเดินทางและเวลาที่เหมาะสมในการชม ด้วยธรรมชาติของดอกบัวสาย หรือบัวแดง นั้นจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาที่ดอกบัวบานสวยที่สุด หากเป็นคนท้องถิ่นอุดรนั้นจะรู้ดีว่าถ้าใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 45 นาทีก็จะถึงบ้านเดียม แต่คนต่างถิ่นที่กลัวว่าการเดินทางจะเป็นอุปสรรค ที่ต.บ้านเดียมเขาก็เตรียมโฮมสเตย์ไว้รอต้อนรับด้วยบรรยากาศและการดูแลแบบ การนั่งเรือชม ทะเลบัวแดง ที่นี่ต้องนับว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แม้จะมีเวลาให้ชมอย่างจำกัด (ราวๆ 45 นาที- 1 ชั่วโมงครึ่ง ตามแต่ประเภทของเรือที่เราเลือก) และหากดูเผินๆ เหมือนวิวรอบๆ ตัวจะมีแต่ดอกบัวสีแดงๆ แต่หากใช้หัวใจสัมผัสเพิ่มเติมจากสองตา จะเห็นความแตกต่างหลากหลายของบัวที่เติบโต เห็นนกกระสา นกกระยาง อ้อยอิ่งดิ่งขาละเลียดปลาในบึงอย่างไม่รีบร้อนเสมือนเป็นรังของมันเอง เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านเดียมที่ยังคงลอยเรือออกไปทำนา หาปลา ตัดอ้อย และหากเช่าเรือพิเศษที่มีบริการอาหารให้ทานบนเรือด้วยแล้วล่ะก็จะวิเศษสุดๆ เพราะเมนูรสแซ่บแบบอุดรทั้งส้มตำ ต้มยำปลาช่อน ตำไหลบัว จะยิ่งอร่อยขึ้นด้วยบรรยากาศที่หาจากบึงอื่นๆ อีกไม่ได้แล้วในตอนนี้ และเมื่อถึงช่วงเดือนมกราคม ของทุกปี ที่ดอกบัวบานชูช่อแตกกอเต็มบึง ทางจังหวัดอุดรธานี เขาจะจัดเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปีขึ้นเป็นประจำ และในปีนี้ก็เช่นกัน โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม ด้วยกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง, การประกวดวงดนตรีโปงลาง พร้อมร่วมกันสักการะพระมหาธาตุเทพจินดาหรือพระธาตุบ้านเดียม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวบ้านเดียมเพื่อความเป็นสิริมงคล และแถมท้ายให้เป็นพิเศษสำหรับคู่รักที่เตรียมจะเข้าพิธีวิวาห์ ที่ทะเลบัวแดงเขาเตรียมจะเนรมิตบึงตระการตาให้กลายเป็นสถานที่จัดงานสมรส หมู่ที่โรมแนติกไปด้วยสีแดงอมชมพูของดอกบัวที่รับรองความหวานไม่แพ้ที่ไหนๆ ในช่วงวันวาเลนไทน์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 45 ก.ม. การเดินทางสามารถเดินทางจาก อ.เมืองอุดรธานี โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-กุมภวาปี) ถึงกิโลเมตรที่ 26 เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางห้วยสามพาด-อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ประมาณ 18 กิโลเมตร นอกจากทะเลบัวแดงแล้วที่ อำเภอกุมภวาปี และสำหรับรถประจำทาง ก็สามารถนั่งรถทัวร์กรุงเทพ-อุดรธานี แล้วไปลงที่อำเภอกุมภวาปี หลังจากนั้นก็เหมารถสองแถวในอำเภอมาเที่ยวเทศกาลดอกบัวแดง ใครที่ต้องการค้างคืนก็สามารถติดต่อบ้านพักโฮมสเตย์จากชาวบ้านได้ตลอดเวลา เช่นกัน ลองได้ไปสัมผัส ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี กันดูสักครั้งแล้วจะเข้าใจว่า ทำไมตากล้องมือโปรทั้งหลายจึงรักที่จะมาถ่ายรูปกันนักหนา และทำไมใครที่เคยมาแล้วถึงอยากกลับมาใหม่ ถ้าไม่ใช่เพราะเสน่ห์อันเรียบง่ายของวิถีชาวบ้านเดียม ที่ซ่อนไว้ภายใต้กอบัว กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้…
ชื่อไฟล์ : vvhfOzmMon30405.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : H75ElQmMon30458.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u8NxruRMon30548.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f5yG5T2Mon30819.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : POdGNTrMon32234.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9717n2aMon32341.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U7QA9URTue40636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : iOW1ZeEMon32809.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HdBtkr3Mon32900.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wKXRqdZMon33022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : gIjJA7yMon31130.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iICI7yAMon31329.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BFMylSgMon31443.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTziLQUMon31634.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NzgbACTMon31745.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XVTTI6cMon31918.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tgBGiVJMon32122.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F4CMOnqMon33025.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sq5T0MxMon33330.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4m7WUMYMon33348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : scBf0twMon33600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zWYgjSuMon33647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8jACkqsMon33734.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aIeFWq7Mon33850.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VqA1XaqMon33853.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xpd0ExdMon33925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cKgBZa5Mon34006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : olohJP8Mon34020.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xhbumHqMon34045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YGEwCsSMon34126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tHNqNn4Mon34240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AIp3EwFMon34523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NXjFsqJMon34706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yw3bRaEMon34930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hmIj2CAMon35151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gXgxcNrMon35611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ylDqAaYMon35807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qZSOJjvMon40239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pYlV6jAMon40743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yVm7TCkMon41052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aMTFp0eMon42513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CetAaOHMon42550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OD3CVWzMon42626.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0o0riK7Mon42631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : W2SCXItMon42324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QljRuvFMon42435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fv9L7pFMon42448.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : c7iZva4Mon41820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a7PvcDOMon42038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6iQyhcgMon42929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JB4Z0exMon42959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gl4BkDrMon43028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WKuFVJLMon43039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sguvn9gMon43136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TZDKFeTWed111845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GtiygvDMon43329.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ywSmaLcMon43511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8bJFytcMon43529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LpUTv7aMon43546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LRltXXtMon43617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NNKPBP0Wed104950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : g1Ur9uwMon43641.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : cYncFMhMon43823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MXp7uq8Mon44111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B6Ah1rqMon45750.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KoE2BSDMon45839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tWAdWniMon45857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g5OGBNwMon45956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oqgGTMuMon50053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1YoHKUxMon50154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MgsxxgVMon50219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b55x7HaTue103145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XHgwcuSTue103319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y8yldONTue103440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XgOyDAwTue103523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8drU2eTue103623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7grqUPITue103722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W8v79VqTue103816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mo3naNPTue104311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OLL8FBGTue104437.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 022bsmQTue104523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ivwcqrLTue104636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YhBBLQUTue104732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bOeKKx5Tue104823.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fCvEweETue104931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qyPfCbTue105151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nfRHzEaTue105328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8VHjhghTue105600.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2jSRDaXTue105723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : unzI5t7Tue105913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GsmqlVmTue105950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : knJ8iGaTue110043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a38qK4DTue110132.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v2MwoyMTue110141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KnHlbVTTue110319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6Ne0SQVTue110322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K9gX2mZTue110409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R8IXvNWTue110419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d3xHewITue110458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wag4Ai4Tue110607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ehSa66pTue110611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m3ts9wvTue110710.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9FFVbG1Tue110729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8RbJux7Tue110817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zv97vO2Tue110928.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZHGbGtITue111056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3qJIjPVTue111300.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2xHT6mwTue111422.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hcym1FKTue111534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IYkD2dTTue111638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4c86fDLTue111728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u8ZiDEhTue111812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wCf4OJTue111929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GqZYuj5Tue112033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U358S7UTue112200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kFZ06N9Tue112436.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ………………………………………. ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นมาพร้อมคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชน ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยืนคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในตำบลโพนงาม ประกอบกับหนังสือที่ มท 0808.7/ว 3790 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่องการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ………………………………………. ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นมาพร้อมคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชน ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยืนคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในตำบลโพนงาม ประกอบกับหนังสือที่ มท 0808.7/ว 3790 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่องการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดังนี้../add_file/ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ………………………………………. ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือประชาชนอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาพิจารณาอนุญาต และรายงานเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องมายื่นมาพร้อมคำขอ และให้นำคู่มือสำหรับประชาชน ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยืนคำขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในตำบลโพนงาม ประกอบกับหนังสือที่ มท 0808.7/ว 3790 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรื่องการปรับปรุงคูมือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนการที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต ดังนี้
ชื่อไฟล์ : EpadarqTue112923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fJZCX2RTue112942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uVNdwpGTue113034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ljroZ5iTue113233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ImRhP17Tue113310.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HiQNgcITue113345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QHLQ3ydTue113605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jM6nXrbTue113731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aLTzNULTue113807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PkHTrtiTue113834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gubkRhtTue113838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 55rpT1WTue113953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TW4MzTfTue114014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6y2FmEGTue114121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 90vXrxbTue114213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TMRmS6Tue114315.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rMqUlW1Tue114316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdiZmPBTue114514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oGcFyB7Tue114542.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nU2GFwSTue114620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xrTBd2dTue114623.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : keZgaspTue114650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IlgUyECTue114704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vR4zEvDTue114720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G4Zr8a7Tue114756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yb7lKd0Tue114822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aX4o1NNTue114843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KwouEQQTue114845.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pod1g9JTue114848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KVaTRyzTue114900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7aJJf69Tue114904.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BnThgyoTue114922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9yJ0xrgTue114936.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ujNXFCTue114941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PklD7ghTue114951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7aSVoMoTue115017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rnb1UTUTue115127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9CwMolHTue115144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b4IZJvsTue115722.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EcMa3n3Tue120531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tr9VkYpTue122031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fMKjZAmTue122352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGXrrJbTue123411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : svBYfHYTue12234.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : xcLsGlfTue12628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D5e7kb6Tue12303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5GaaUn1Tue12453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชุมเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพนงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชุมเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพนงาม ../add_file/ประชุมเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโพนงาม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uDz2cTxTue12736.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ekrdU7kTue12830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DDvby5STue12924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xJvQ5O3Tue12934.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : etPEzgnTue13652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kstFdhcTue13807.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s33NdnPTue13939.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UwJoYeWTue14027.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UAT6y0aTue14103.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : geaWohOTue14216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q620KFdTue14331.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5KXaT9TTue15002.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CdyBAZOTue34313.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q48py9STue15026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFjczMTTue15120.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : t71MYRHTue15146.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xilkiueTue15211.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dhk2Bk7Tue15324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sN6CMs4Tue15357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4SMYNacTue15436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y6gccsZTue15522.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FVGuOc4Tue15549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TtWPsYcTue15620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 221K28BTue15647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r7B3O6uTue15844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3iWgCCATue15913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qJZzv3mTue15940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nmg7y36Tue20005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H2Us5wETue20033.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hovl8tCTue20056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gSwgVpUTue20139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rgeAxoZTue20202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BGrQSDqTue20353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o7F77fGTue20424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tzx9GNNTue20511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yc7uUdvTue20554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hMFoMmPTue20640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3weWT5UTue20709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Fsb1kGTue20856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xqibqoTTue20941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P8cSU4UTue21104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6R9a3CnTue21127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8qBLxtzTue21136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tXItSsETue21153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vP0iTKOTue21543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9XZi99lTue21941.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AMblLnNTue22138.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1NNycQ5Tue22208.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TNnsFOETue22238.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZeetspFTue22254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rREu8tfTue22306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fnFw6bRTue22332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gv0BmdJTue22401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZXMbmnSTue22429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aUvngY2Tue22459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Oa81yiuTue22524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nvshej7Tue22535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hFPlYsGTue22552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bRS1L3zTue22618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hTvA8K5Tue22722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fnxZf2vTue22753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q0ctKDFTue22826.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YwxdGKhTue22926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DTj6DDLTue22948.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JzGdzyMTue23013.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p0loRRKTue23014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LP3EizATue23038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4wFK5GRTue23123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 44ERMjPTue23145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iSll1QLTue23225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LPYexzKTue23249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4lOHIvZTue23317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZiDa4zMTue23323.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2MI3W6DTue23345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MWoqXuGTue23418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4nQKcuQTue23447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPoRnoaTue23518.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bZFcbGKTue23613.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s5JfBlbTue23827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iPLpN8QTue23858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pDrAAmNTue23923.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gs7lD3oTue24127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R9thywHTue24317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UnSRieOTue24348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lY1bXwWTue24541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8HrhBBTTue24749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GUOo5b1Tue25202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fwbHgNeTue25218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 877rItrTue25243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kVHogZdTue25339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YltGt6lTue25411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PQq4LfVTue25424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xTOKt7kTue25434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BzOwR2oTue25456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hRZrbeuTue25535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ildZH2ITue25603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MQmfqvsTue25637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mhtVPN4Tue25704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PUdgJsiTue25725.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UDAAqUsTue25746.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lYMGKu2Tue25752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่29 เมษายน 2562 นาย เกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณหนองสาธารณะประโยชน์หนองทุ่งยั้งที่เป็นแหล่งหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ตำบลโพนงาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่29 เมษายน 2562 นาย เกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณหนองสาธารณะประโยชน์หนองทุ่งยั้งที่เป็นแหล่งหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ตำบลโพนงาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ../add_file/ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่29 เมษายน 2562 นาย เกียรติศักดิ์ ดวงพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณหนองสาธารณะประโยชน์หนองทุ่งยั้งที่เป็นแหล่งหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในชุมชน ตำบลโพนงาม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ชื่อไฟล์ : AnijPhQTue25812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u268fplTue25841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sK0GvXXTue25912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4xOdaN7Tue25933.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DCa74OSTue25959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cLZLWv2Tue30022.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BOgKGYnTue30052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HhRmXjqTue30107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KnuShnRTue30114.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1AEF5izTue30139.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hcaLTTeTue30244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WBVmlzKTue30511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wLiJsVuTue30531.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zxjc4E8Tue30544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NyFQnaVTue30605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1R8gS5FTue30634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AKJWNbaTue30655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MvoCC5ITue30722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NSxLeqsTue30743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : grTLi6CTue30801.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wlBQbVeTue30802.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZnJw9Z9Tue30815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1UcTnKZTue30834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YMNK4MITue30836.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KJ8isovTue30858.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LKQ8nnhTue30937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wdY11dGTue30959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPSVwvgTue31018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zsta83xTue31019.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OTZrm95Tue31023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JG0k9IFTue31041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tQEJGuNTue31053.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S9O5WxQTue31118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3mUnOhvTue31130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PaYMx3ITue31156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1stDlVHTue31226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bA30FP5Tue31235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 76SKKXjTue31247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EQNMF2ETue31317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0n6mVG0Tue31340.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iSnEyfnTue31351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JHvlnltTue31409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P1zQYT4Tue31508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zUPKd0NTue31531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gsdazydTue31553.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : laYAOs1Tue31633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M9JgUFrTue31646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3zULrzLTue31704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TVLSgiTTue31839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6dxrUwrTue31942.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RYEGLG0Tue32035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MP5b6GETue32036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nEueRBGTue32133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vU9AirXTue32221.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oBgNsCFTue32233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8MC9nOyTue32237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09qwblrTue32347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JFoerakTue32408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dNm2nMhTue32447.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G50l84RTue32456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fLLjyuATue32509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EDSzed9Tue32630.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UEfehsFTue32637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gUh7dTXTue32701.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ob2FiGmTue32739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : alC8NfVTue32956.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Qtun0SeTue33018.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XNaFsOvTue33048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cVOByA4Tue33052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cOd6OoQTue33141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vs0ZykgTue33202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TCC4GcgTue33227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YKVHDnvTue33350.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7rXewGOTue33438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eM85CVVTue33640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1vuTJbYTue33711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SHP11UnTue33714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qJbPCYHTue33748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2cWgulaTue33814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tEINllUTue33843.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NE2ApOZTue33844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kKAHtHMTue33915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dkb9mHbTue33943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JgdgL6lTue34349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2BcDyioTue34418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8eoNZubTue34449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uIhWFoZTue34518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UEdUta7Tue34521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wZN4lxQTue34549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 93oTpaaTue35127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9mUNCmyTue35251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AVCJUrSTue35341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ExcjgtTue35427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YY1wpzeTue35601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ELbsLngTue35721.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJUeBzxTue40833.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RL4usACTue41124.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 70t28L7Tue41136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7F3oqY1Tue41202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3rsVngTue41244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5id39QzTue41420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BRI2JWJTue41521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPCcIByTue41526.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nvT141NTue41530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GmuwwguTue41621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sNtMCOOTue41741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uXuGWkATue41818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3e2WzC3Tue41909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9bh4iD8Tue41929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WP5Z3E8Tue41946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5yX0eAxTue42008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hoCFQPITue42050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nFdJI7DTue42054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lflqZcWTue42240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YvzPUskTue42342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h9z2XOuTue42402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0PmIjTnTue42452.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JYlioxlTue42525.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yYmFx1xTue42527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : naN6xpPTue42538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gSwUh7zTue42606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VRBBVwsTue42650.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TcR79YYTue42723.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UFrAdnOTue42844.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VJHqpxPTue43017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน ข้าราชการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน ข้าราชการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามมีการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาน ข้าราชการ และพนักงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพนงาม
ชื่อไฟล์ : zwKmctdTue43039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BVeortxTue43052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hnR7ifATue43109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dDYdxzWTue43150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DxuSeziTue43157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ViqXs3vTue43413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9fGVgw1Tue43443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ypqJgr1Tue43457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mtgbtAoTue43504.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KuVNjMATue43546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ISoR5IeTue43714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kz23tkOTue43815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VTZ9SXqTue43913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9sJ1dOsTue44024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uGqfaCjTue44047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0ZHZjibTue44057.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B9T24OpTue44219.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N0qH4ewTue44347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H4zm0HNTue44512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TntoU9xTue44639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0KWR7VnTue44703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y0YfmtCTue44854.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wvhOiUDTue50010.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhkF0eqTue50020.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hXv8BEiTue50055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hISYocATue50247.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3tvcEWeTue50334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : U00T3HVTue50539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bN1hsRsTue50632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IdTKliWTue50706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HFvv1s6Tue50743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vuZVHaBTue50828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dUjjRNLTue50911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WOvoyLsTue51035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0Cv0xVjTue52619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yAAfX5dTue52744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fEFbpMxTue52814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ec5S8f5Tue52846.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cxTe8ZoTue52923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XoFZ5cOTue53008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dwHvxQRTue53047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GdS4iOuTue53119.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kwXjmvoTue53202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4BxxaJnTue53259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2qkMmTmWed92351.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P5qsO0PWed92952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BQvuhDDWed93147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cJGNCZIWed93352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M2zzNQbWed93527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1WW0PgbWed93614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2jLOKbSWed93711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : RmTiz13Wed102236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d72EWZVWed93959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G6kEYRnWed94058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ty3F13Wed94133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yN3pP45Wed94251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xB6Nu20Wed94328.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VYfBdYUWed94410.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8lmDWUsWed94445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJ4wPQaWed94543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C6ollKYWed95430.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R0a4rpiWed100021.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Mso9nFBWed100347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e4uSaWjWed100756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ulkd1BHWed100815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ThtbCZgWed100852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K29c0X5Wed100931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bma6sogWed100959.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BCBPk5kWed101029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UvJspnsWed101118.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qArNFJ6Wed101215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : phuE6CkWed101402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : nk4OKuYWed101243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m3hNexVWed101334.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GrJIYryWed101434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oneZgdiWed101501.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MMBYfsNWed102338.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : I3nUsVIWed102342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yCKAMJQWed102514.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1xK6vVoWed102938.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wt1Sm8BWed103506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tR3fnWPWed103632.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Tht32jCWed103810.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F2UalJbWed103950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rhJDnSKWed104244.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vpJC31fWed104258.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1t84rtvWed104323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5kCNJUCWed104435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : apiz4YaWed104602.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aqPJDKHWed104613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p9cdrtPWed104704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PNi03rmWed104806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ezMkezoWed104808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 15oa0N9Wed105116.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sGXF3y1Wed105147.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HDZ5ZUMWed105319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dyEBHmKWed105549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a0kXIGqWed111930.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AgGxptgWed112026.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OQ067pmWed112121.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zo0LclHWed112218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KJiEt9AWed112312.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4NKDDWSWed112418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ITg5Yy8Wed112512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1j39S9RWed112614.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tQvBRzwWed112653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G5uaeEkWed112733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZfR0xBCWed112828.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CFbxOf6Wed113031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p8bOj8vWed113326.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5JckIRYWed115142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4SGP1UfWed115314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 39rqPg7Wed115427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T6UHUvIWed115652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cqoft68Wed115814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : spAFoz7Wed32056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kKSiF8OWed95310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u4RMeMSWed95341.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SFzHhb8Wed95405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7WwOucKWed95613.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GKemKVUWed95655.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rg3XUg3Wed95757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQndOhaWed95817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eEeMyEQWed95840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ino0IysWed95911.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : P6ttyc0Wed100133.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wnhgobRWed113210.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pvoxp0eWed13136.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานการเลือกประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน(ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อ #ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้ 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป ตัวอย่างการเขียน https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php… #คู่มือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php… file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานการเลือกประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน(ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อ #ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้ 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป ตัวอย่างการเขียน https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php… #คู่มือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php…../add_file/ผู้สมัครทุกคนต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ กกต.จังหวัด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานการเลือกประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 แล้วนั้น #ผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน(ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ประกอบข้อ 123 ข้อ 124 และข้อ 230 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ระยะเวลาการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งภายใน 90 วันนับจากวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความจริงต่อ #ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ก) – ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายดังกล่าว วิธีการยื่นและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 1. การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นไปยื่นแทนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ก็ได้ 2. ในการจัดทำบัญชี ให้บันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดขึ้นก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องนำ มารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย) โดยทุกรายการจะต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับเงิน/ทรัพย์สิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (จ) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน รายละเอียดการรับเงินหรือทรัพย์สิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้ให้เงินหรือทรัพย์สิน และผู้รับเงินหรือทรัพย์สิน 2) เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญ รับเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ฉ) หรือเอกสารหลักฐานแห่งหนี้ อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้รับเงิน รายละเอียดการรับเงิน จำนวนเงินและลายมือชื่อของผู้รับเงินและผู้จ่ายเงิน (ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 3) กรณีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่เป็นใบรับรองการจ่ายเงิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/13 (ช) อย่างน้อยต้องมีรายการที่ระบุ วัน เดือน ปี ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้จ่ายเงิน จำนวนเงิน และลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน(ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะนำบัญชีดังกล่าวไปปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสถานที่อื่นที่เห็นสมควร ต่อไป ตัวอย่างการเขียน https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php… #คู่มือ https://www.ect.go.th/ewt/ewt/lamphun/ewt_dl_link.php…
ชื่อไฟล์ : CEYqUHTWed13616.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิออกคะแนนเสียง แต่ไม่สามารถเดินทางออกเสียงคะแนนสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #เป็นหนังสือ และ #ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่ เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130 เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น……………………. สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโทร 042148420 https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 หรือแจ้งผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main คุณพร้อมหรือยัง? ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์ รู้ก่อนเลือก http://xn--12c1g.com/ หรือคลิ๊ก https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/ ………….. เลือกตั้งท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทรศัพท์ 042-148420 ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิออกคะแนนเสียง แต่ไม่สามารถเดินทางออกเสียงคะแนนสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #เป็นหนังสือ และ #ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่ เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130 เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น……………………. สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ได้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามโทร 042148420 https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 หรือแจ้งผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main คุณพร้อมหรือยัง? ให้เรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องง่าย ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อบต. ก่อนออกไปใช้สิทธิเลือกผู้แทนที่ดีมีความสามารถมาพัฒนาท้องถิ่นของเรา ได้จากเว็บไซต์ รู้ก่อนเลือก http://xn--12c1g.com/ หรือคลิ๊ก https://xn--12ca5etbm0cc3fn7e5dk.com/ ………….. เลือกตั้งท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทรศัพท์ 042-148420 ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโปร่งใส../add_file/การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิออกคะแนนเสียง แต่ไม่สามารถเดินทางออกเสียงคะแนนสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง #เป็นหนังสือ และ #ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหนองหาน ตามที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านโดยสามารถแจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2564 และหลังการเลือกตั้ง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งไปที่ เรียน นายทะเบียนอำเภอ.หนองหานสำนักทะเบียนอำเภอ.หนองหาน ที่ว่าการอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี 41130 เหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปเลือกตั้ง 1.มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 2.เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 3.เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ 4.เดินทางออกนอกราชอาณาจักร 5.มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร 6.ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 7.มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น……………………. สำหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์เ