messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
มาตราการการใช้ดุลยพินิจ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1