messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder คำร้อง / แบบคำขอลงทะเบียน
แบบคำร้องขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 253
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 220
หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 198
หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 3445
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 223
คำร้องขอความอนุเคราะห์วัสดุ ครุภัณฑ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 197
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 181
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1