messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 (ปรับปรุงครั้งที่ 3 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 (ปรับปรุงตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1