messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสือสั่งการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
แนวปฎิบัติการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 194
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 228
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 202
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 212
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 194
รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2549 | เปิดอ่าน : 205
แนวปฎิบัติการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2546 | เปิดอ่าน : 201
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1