องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสือสั่งการเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
insert_drive_file แนวปฎิบัติการตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file แนวปฎิบัติการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1