องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
folder รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566
insert_drive_file รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder รายงานความคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
insert_drive_file รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : หน่วยตรวจสอบภายใน | เปิดอ่าน : pageview80

folder รายงานความคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
insert_drive_file หนังสือรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ป.ค.๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ( แบบ ป.ค.๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview173
insert_drive_file รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ป.ค.๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ป.ค.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134

folder รายงานความคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ( ปค.1 ) ระดับหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) ระดับหน่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview351
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ระดับหน้่วยงานของรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview252
insert_drive_file รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225