องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนงาม
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
QR สำหรับแจ้ง

สถิติ sitemap
วันนี้ 195
สัปดาห์นี้1,743
เดือนนี้24,367
ปีนี้292,404
ทั้งหมด555,568

camera_alt ภาพกิจกรรม
วัน พุธ ที่22 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น.-12:00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เข้ารับตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา...
#ภารกิจกองช่าง #ป้องกันฯ #กู้ชีพ -ตัดต้นไม้แนวสายไฟบ้านศาลาหมู่ที่7และหมู่21 ……… องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม โทร.042-148420
#ภารกิจกองช่าง #งานไฟฟ้า วัน จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านดอนบาก -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่บ้านโคกหมู่17 -ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่บ้านนิคมหมู่ที่20 ……. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม...
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นาย อดิชาติ ฉ่ำไธสง ผู้อำนวยการกองศึกษาพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และคณะกรรมการตรวจรับออกตรวจงาน 'โครงการก่อสร้างระบบปะปาหมู่บ้าน' บ้านดงคำ ม.16 และ ม.8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย .................
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจพื้นที่สถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โรงงานศูนย์กระจายสินค้า บ้านนิคมหนองตาล หมู่ที่14 ร้านรับซื้อของเก่า บ้านดงคำ หมู่ที่8 และ พีเค รีสอร์ท...
#ภารกิจกองช่าง #งานไฟฟ้า วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 งานไฟฟ้า กองช่าง -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนางิ้ว ม.11 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านนิคมหนองตาล ม.2 -ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบ้านศาลา ม.21 (จำนวน 2จุด) ……....
วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสุนันท์ บุญใบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม มอบหมาย ให้ นางสาววิไลลักษณ์ บุตรคุณ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นางสาวสิรินทร พาดี ผอ.กองสวัสดิการ...
13 มิ.ย. 2565 กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพสต.โพนงาม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 1 หมู่ 8 บ้านดงคำ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานงบการเงิน
รายงานการเงิน งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview54
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102
รายงานงบทดลองและงบรายรับรายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview107
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview102

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview1
thumb_up facebook องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 08-7854-5418
นายสุนันท์ บุญใบ
นายก อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 08-7854-5418
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-5182-7918
นายยืนยง มะยุโรวาท
ปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-5182-7918
นายอรุณ ไชยวงษา
รองปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-3321-1018
นายอรุณ ไชยวงษา
รองปลัด อบต.โพนงาม
สายด่วนโทร : 09-3321-1018
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
24/06/2565
24/06/2565
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์
กต.
19/06/2565
24/06/2565
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง
กพส.
24/06/2565
24/06/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
สน.คท.
24/06/2565
24/06/2565
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
กยผ.
24/06/2565
24/06/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กพส.
23/06/2565
24/06/2565
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ